Vergoeding opbaren doden inzet geding

LEEUWARDEN, 22 NOV. De Coöperatieve Uitvaartvereniging FUV/CVU in Leeuwarden heeft een kort geding aangespannen tegen het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) omdat ze het oneens is met de vergoeding die het ziekenhuis vraagt voor het afleggen en opbaren van overledenen.

Het MCL rekent sinds juli 175 gulden voor een laatste verzorging en een verblijf van één dag in het mortuarium voor iemand die in het ziekenhuis overlijdt. Volgens W. Madlener, hoofd materiële zaken, moet het MCL wel een vergoeding vragen uit het oogpunt van verdergaande bezuinigingen. “Elders in het land zijn vergoedingen heel normaal.” Sectormanager T. Visser van de uitvaartvereniging spreekt echter van een “eenzijdig opgelegd dictaat”. Het ziekenhuis biedt volgens hem diensten aan waar de uitvaartvereniging niet om vraagt. Bovendien zijn de tarieven zonder overleg in één keer verhoogd, aldus Visser. “Wij willen als coöperatieve vereniging de kostprijs voor onze leden zo laag mogelijk houden. Een stoffelijk overschot mag geen voorwerp worden van winstbejag.” Volgens Visser kan de FUV de aflegging tegen een aanzienlijk lager tarief uitvoeren. Visser maakt ook bezwaar tegen de regeling dat het lichaam van een overledene pas mag worden afgegeven uit het MCL als een medewerker van de uitvaartvereniging de ziekenhuisnota ondertekent. De FUV is enkele maanden geleden uit protest gestopt met het betalen van de rekeningen van het MCL.