Staking in België tegen crisisplan

BRUSSEL, 22 NOV. In de Belgische provincies Antwerpen, Limburg en Luik is vandaag gestaakt tegen het economische crisisplan van de regering-Dehaene. Zowel bij de overheid als in het particuliere bedrijfsleven legden werknemers vanochtend het werk neer. Bussen en trams reden niet en in Limburg blokkeerden actievoerende vrachtwagenchauffeurs sommige wegen.

De 24-uursstaking wordt woensdag gevolgd door een soortgelijke actie in de zes overige provincies. Woensdag zullen ook de Belgische spoorwegen, de post en de telefoonmaatschappij Belgacom hun diensten staken.

Premier Dehaene heeft gisteren voor de televisie laten weten dat wat hem betreft valt te praten over de uitvoering van het regeringsplan. Maar hij voegde er aan toe dat aan de essentie van het bezuinigingspakket niet kan worden getornd.

De acties zijn georganiseerd door de christelijke vakbond ACV en krijgen - daartoe gedwongen door de eigen achterban - de steun van de socialistische vakbond ABVV. Die reageerde vorige week aanvankelijk niet zo negatief op het crisisplan, maar voerde vrijdag op een congres in Luik een koerswijziging uit. Het ABVV zal nu vrijdag zelf een nationale staking uitroepen.

Het crisisplan van de Belgische regering - dat in de nacht van vrijdag op zaterdag de goedkeuring kreeg van de christendemocratische en socialistische regeringspartijen in de Kamer - voorziet onder andere in verlaging van de prijscompensatie, loonmatiging en bezuinigingen in de sociale zekerheid. De vakbonden vinden dat de lasten van het pakket te veel op de schouders van de werknemers worden gelegd. Maar op het congres van het ABVV werd ook onderstreept dat met de aangekondigde acties wordt beoogd 'bijsturingen' te verkrijgen en dat ze niet de politieke bedoeling hebben om de regering-Dehaene naar huis te sturen. Als er een regering komt met de liberaal Guy Verhofstadt aan het roer zijn de arbeiders en de zwakken in de samenleving nog verder van huis, werd betoogd.

Het crisisplan voorziet ook in verlaging van de kinderbijslag, een in christendemocratische kringen heikel onderwerp. Premier Dehaene zei gisteren dat de voorgenomen verlaging nog niet per 1 januari zal ingaan. De populaire Bond van grote en van jonge gezinnen heeft een 'protestcongres' aangekondigd tegen de ingreep.