Senaat VS stemt in met fiscaal verdrag

DEN HAAG, 22 NOV. De Amerikaanse senaat heeft afgelopen weekeinde ingestemd met het belastingverdrag dat Nederland en de VS eind vorig jaar hebben gesloten.

Het nieuwe verdrag lag eind vorige maand nog onder vuur in de Senaat. De democratische senator Sarbanes zei dat hij niet is gediend van de voorkeursbehandeling die Nederland naar zijn mening krijgt. In zijn repliek onderstreepte de Amerikaanse staatssecretaris Samuels dat Nederland een van de belangrijkste handelspartners van de VS is.

Het belastingverdrag moet voorkomen dat inkomsten zowel in de VS als in Nederland worden belast. Het nieuwe verdrag vervangt de overeenkomst van 1948 die in 1965 is geamendeerd. Begin oktober is het belastingverdrag door de Tweede Kamer goedgekeurd.

Waarschijnlijk wordt het verdrag morgen in de Eerste Kamer behandeld. Vorige week zag het ernaar uit dat de senaat het verdrag 30 november zou gaan behandelen omdat de senatoren nog veel vragen hadden. Maar de antwoorden die staatssecretaris Van Amelsvoort (financiën) eind vorige week naar de Eerste Kamer heeft gestuurd zijn “bevredigend zodat we naar mijn mening het verdrag morgen kunnen behandelen”, zei vanmorgen prof. P.B. Boorsma, voorzitter van de vaste Kamercommissie van financiën.

In een brief aan de Eerste Kamer dringt de werkgeversorganisatie VNO aan op “besluitvorming” morgen over het verdrag. Het is de bedoeling dat het verdrag met ingang van 1 januari 1994 van kracht is. Om deze datum te halen, moet voor 1 december de overeenkomst door de afgevaardigden in de VS en Nederland zijn gefiatteerd.