Schorsing extra na wangedrag

Als het aan Wil van Rhee ligt moeten supporters die wegens fors wangedrag een zogenoemd stadionverbod krijgen voor wedstrijden in het betaalde voetbal, in de toekomst ook voor enige tijd worden geschorst bij hun eigen club, waarvoor ze op het veld of in de zaal actief zijn. De veiligheidscoordinator van de voetbalbond KNVB is van oordeel dat zo'n maatregel er zeker toe bijdraagt dat “de zo gewenste veiligheid van de bezoekers in het profvoetbal aanzienlijk wordt verhoogd”.

Hoe bent U op dat idee gekomen?

Het ligt heel simpel. Supporters zijn gasten van een club, ze moeten zich gedragen zoals het gasten betaamt. Wie een stadionverbod krijgt brengt het voetbal in discrediet. Betreft het een voetballer, dan hoort die dus ook niet thuis op het veld of de zaal van zijn eigen club. Krijgt iemand een stadionverbod van een half jaar, komt hij dan bij zijn eigen vereniging eveneens een half jaar buitenspel te staan?

Nee, dat zou een te zware straf zijn. Ik denk dan aan drie of vier wedstrijden, uiteraard afhankelijk van wat de betrokken persoon heeft misdaan. Het is daarbij trouwens heel voornaam dat zo'n uitsluiting bijzonder snel gebeurt. Nog belangrijker is in mijn ogen de preventieve werking die ervan uitgaat. Als speler Jantje of Pietje bij zijn club ineens een aantal westrijden wordt geschorst, dan leidt dat natuurlijk tot lastige vragen bij zijn collega-spelers. Die zijn vanzelfsprekend benieuwd naar de reden van zijn straf. Ik ben ervan overtuigd dat dat een beter gedrag van die jongens (of meisjes) tot gevolg heeft. Het uiteindelijke doel is de harde kern van de relschoppers aan te pakken, te verkleinen. En de zogenaamde meelopers bij die kern weg te halen. Steunt de tuchtcommissie van de KNVB uw plan?

Jazeker. Ik heb daar al mee gepraat en er volgen met dat college nog een aantal gesprekken over deze zaak. De tuchtcommissie is bereid straffen aan overtreders uit te delen. De vraag is alleen nog welke strafmaat ze precies moet hanteren. Overigens, er moet nog op het plan worden gestudeerd. Het is zeker niet de bedoeling dat het volgende week al wordt ingevoerd. Misschien kunnen we er volgend seizoen mee beginnen.

    • Guus van Holland