Robein Leven start met effectenbank

Robein Bank, onderdeel van de verzekeraar Robein Leven, heeft van De Nederlandsche Bank vergunning gekregen om het bankbedrijf uit te oefenen. Met een kapitaal van 10 miljoen gulden richt de nieuwe bank zich op de effectenhandel. Ze gaat zich bezig houden met effectenbemiddeling, effectenkredieten en het aantrekken van spaargelden.