Nederlandse lange rente daalt weer onder de Amerikaanse

ROTTERDAM, 22 NOV. Afgelopen week kon de Nederlandse obligatiemarkt de positieve teneur vasthouden. Daarbij werd de obligatiemarkt gesteund door een verlaging van de speciale beleningsrente. De lange rente daalde weer enigszins en bereikte nagenoeg het laagste niveau van vier weken eerder. Elders in Europa was de stemming ook redelijk goed, vooral in België. Daar bereikte de regering een akkoord over het crisisplan, wat leidde tot lagere rentes. Buiten Europa was de stemming minder gunstig en stegen de lange rentes, vooral vanwege de verwachting dat de Amerikaanse lange rente aan het eind van het jaar nog hoger zal staan. De Amerikaanse 10-jaars rente kwam daarmee voor het eerst sinds 1990 boven de Nederlandse lange rente.

Nederland. De rentestijging in de Verenigde Staten had enkele weken geleden ook gevolgen voor de Nederlandse obligatiemarkt. Vier weken geleden bereikte de Nederlandse lange rente een laagste niveau om vervolgens, in navolging van de Verenigde Staten, tijdelijk licht op te lopen. De laatste twee weken kent de 10-jaars rente weer een dalend verloop en met ruim 5,7 procent ligt de lange rente weer nagenoeg op het laagste niveau van dit jaar.

De goede stemming hangt deels samen met de verwachting dat de Europese centrale banken hun rentes zullen blijven verlagen. Hoewel de Duitse Bundesbank afgelopen donderdag besloot haar officiële tarieven (nog) niet te verlagen, lijkt de verlaging van afgelopen dinsdag van de Duitse repo rate met zo'n 10 basispunten wel te duiden op verdere monetaire verruimingen. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de Duitse centrale bank dit tarief in kleine stappen omlaag zal blijven brengen. De Bundesbank kondigde vorige week namelijk al aan dat deze week de repo weer enigszins wordt verlaagd. Daarnaast wordt, door nagenoeg alle marktpartijen, in december weer een verlaging van de officiële tarieven verwacht.

De Nederlandse Bank volgde de Bundesbank en verlaagde de speciale-beleningsrente met 0,1 tot 6 procent. De Duitse mark is de laatste tijd erg zwak en bereikte het laagste niveau sinds juni, toen de D-mark onder de 1,12 noteerde. De sterke gulden maakte dat de Nederlandsche Bank de Duitse verlaging gemakkelijk kon volgen. De Nederlandse korte-rentetarieven blijven zo'n 0,3 procent onder de Duitse liggen. EMS. Binnen het EMS nemen de spanningen steeds meer af. Sinds september kon de zwakste valuta, de Deense kroon, ruim 4 procent stijgen in waarde ten opzichte van de gulden, de sterkste EMS-valuta. De Deense centrale bank kon vorige week de Duitse renteverlaging dan ook volgen. De verwachting is dat de Europese centrale banken de extra ruimte, die door de afgenomen spanningen is ontstaan, zullen gebruiken om een zelfstandig rentebeleid te voeren. België. De Belgische centrale bank maakte woensdag van deze ruimte gebruik en verlaagde het disconto naar 5,5 procent. Hiermee ligt dit Belgische tarief 25 basispunten onder het Duitse. In eerste instantie volgde de centrale bank de Duitse renteverlaging van dinsdag niet vanwege binnenlandse ontwikkelingen. Toen de Belgische regering woensdag een akkoord had bereikt over een crisispakket verlaagde de centrale bank alsnog enkele rentetarieven.

Met de maatregelen in het huidige crisispakket beoogt de regering de sociale uitgaven te verminderen, de stijgende werkloosheid aan te pakken en de loonkosten de komende jaren reëel te bevriezen. In september had de centrale bank de toekomst van het monetaire beleid gekoppeld aan het totstandkomen van een sociaal pact. Vrijwel direct na het pakket verlaagde de centrale bank de rente en zij sloot verdere renteverlagingen in de komende dagen niet uit.

De 10-jaars rente bereikte vorige week met 6,8 procent het laagste niveau sinds 1989. Het renteverschil met Nederland en Duitsland, dat te zien als een risicopremie voor onder andere het politieke risico van de Belgische markt, is dan ook weer wat afgenomen. De Belgische 3-maands rente daalde gedurende de week een half procentpunt. De Belgische frank profiteerde ook van de positieve stemming.

Bron: Institute for Research and Investment Services, Joint Venture Rabobank/Robeco