Kamer wil miljard extra voor bestrijding overlast Betuwelijn

DEN HAAG, 22 NOV. De regeringspartijen CDA en PvdA willen ruim één miljard gulden extra uittrekken voor de aanleg van de Betuwelijn. Hierdoor zouden de kosten van de goederenspoorlijn van de Maasvlakte naar de Duitse grens op 7,4 miljard gulden komen.

Premier Lubbers heeft vorige week in de Eerste Kamer gezegd dat de extra wensen van de Kamer niet meer dan “honderden miljoenen” mogen kosten, bovenop de 6,4 miljard die het kabinet heeft begroot. Een eerder door Kamerleden genoemd bedrag van twee miljard gulden noemde hij “krankzinnig”. Als de lijn te duur wordt, zal het kabinet er geheel van afzien, dreigde Lubbers.

Vanavond zal minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) een eerste reactie geven op de voorgestelde één miljard gulden extra.

Vrijwel alle extra middelen die de fracties van CDA en PvdA willen uittrekken voor de Betuwelijn zijn bedoeld om de overlast van de spoorlijn voor omwonenden op enkele plaatsen aanzienlijk terug te brengen.

De twee grootste posten, 275 miljoen gulden voor Barendrecht en 205 miljoen voor Zevenaar, zijn voor het CDA niet onderhandelbaar. “Hier moet wat ons betreft hoe dan ook een andere oplossing worden gevonden”, zei woordvoerder G. Leers vanmorgen bij het debat over de Betuwelijn.

Ook het aanscherpen van de norm voor geluidshinder langs het hele tracé staat voor de coalitiefracties hoog op het lijstje. Hiervoor zijn extra geluidwerende maatregelen nodig ten bedrage van 200 miljoen gulden.

Forse kritiek uitten Leers en PvdA-woordvoerder F. Castricum aan het adres van de Nederlandse Spoorwegen en minister Maij-Weggen. Hun optreden tijdens voorlichtings- en inspraakbijeenkomsten heeft volgens hen veel kwaad bloed gezet bij omwonenden.

“Beide zijn er niet in geslaagd zodanig te communiceren dat gesproken kan worden van redelijk overleg”, aldus Castricum. Hij wil dat de minister “de verstopte kanalen” naar locale en regionale besturen weer openmaakt.

De fracties van CDA en PvdA spreken zich pas definitief uit voor aanleg van de spoorlijn als het kabinet meer duidelijkheid heeft verschaft over de financiering en over de aanleg van een nieuwe spoorlijn via Oldenzaal naar Duitsland. Beide partijen vroegen minister Maij-Weggen direct een onderzoek te beginnen naar de aanleg van deze noordelijke aftakking van de Betuwelijn.

Pag.3: VVD: uitstel beslissing

Zij willen niet zover gaan als D66 en de VVD, die de aftakking tot onderdeel van de Betuwelijn willen maken. “Als je ja zegt tegen de Betuweroute zeg je ook ja tegen de noordelijke aftakking”, aldus Leers. Wat hem betreft dient er voor de noordelijke aftakking een nieuw tracé te worden aangelegd.

VVD en SGP pleiten voor uitstel van de beslissing over de Betuwelijn en voor nader onderzoek naar aanleg in een tunnel. Ook GroenLinks en D66 willen de mogelijkheid openhouden de spoorlijn in een tunnel aan te leggen. De PvdA acht dit vooralsnog niet reëel, maar wil wel extra geld uittrekken voor onderzoek naar het boren van een tunnel. Ook eist de kleinste regeringspartij antwoord van minister Maij-Weggen op het voorstel van een Japans-Nederlands aannemersconsortium om voor tien miljard gulden een grotendeels ondergrondse Betuwelijn aan te leggen.

De regeringspartijen steunen de suggestie van Maij-Weggen om een prijsvraag te organiseren voor de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve geluidsschermen en -kappen. Zij willen deze met name toepassen bij Tiel en Gorinchem. Hiervoor eisen zij 50 miljoen gulden extra, bovenop de 40 miljoen die het kabinet reeds had bestemd voor geluidsberschermende maatregelen in deze twee plaatsen. De gemeentebesturen in Tiel en Gorinchem willen dat de spoorlijn daar ondergronds wordt aangelegd.

De publieke belangstelling voor het debat bleef vanmorgen beneden verwachting. Twee zalen met beeldschermen die waren ingericht voor mensen die wegens drukte niet op de publieke tribune het debat konden volgen, bleven nagenoeg leeg.