Hoogovens: 373 mln uit emissie

IJMUIDEN, 22 NOV. Hoogovens komt in december met een aandelenemissie die op basis van de slotkoers op de beurs van afgelopen vrijdag (45 gulden) 373,5 miljoen gulden zal opbrengen. De definitieve uitgiftekoers zal op 3 december worden bekendgemaakt.

Dat heeft Hoogovens-bestuursvoorzitter ir. M.C. Van Veen vanochtend bekend gemaakt.

De emissie zal deels plaatsvinden in de vorm van (beursgenoteerde) niet-royeerbare certificaten Hoogovens van 20 gulden nominaal. De totale emissie komt overeen met maximaal 9,05 miljoen certificaten. De aandelenuitgifte wordt verzorgd door een syndicaat van Nederlandse en internationale banken onder leiding van ABN Amro en het Amerikaanse S.G. Warburg Securities.

Als de emissie slaagt zullen de huisbankiers, ABN Amro en Rabobank, het zogeheten stand-by-krediet aan Hoogovens van een miljard gulden met drie jaar verlengen. Hoogovens heeft inmiddels 250 miljoen gulden van dit krediet gebruikt. Oorspronkelijk zou deze faciliteit in 1999 aflopen, maar vanaf 1995 zou het beschikbare bedrag jaarlijks al met 200 miljoen gulden verminderen. Ook die bepaling wordt drie jaar opgeschoven. De verlenging van de kredietfaciliteit wordt door Van Veen uitgelegd als een bewijs van vertrouwen van de banken in de toekomst van Hoogovens.

Het staal- en aluminiumconcern zal, ter verbetering van de financiële positie, 166.000 nieuwe aandelen van 1000 gulden plaatsen bij institutionele beleggers, de Nederlandse staat en particuliere beleggers in Nederland. Bij voldoende belangstelling van particuliere beleggers kan de emissie nog 15.000 aandelen groter uitvallen. Hoogovens wil maximaal 100.000 aandelen (in de vorm van vijf miljoen certificaten die geen stemrecht geven) plaatsen bij institutionele beleggers in Nederland en elders. Bestuurvoorzitter Van Veen verwacht de nodige belangstelling uit Angelsaksische landen.

Deelname van de Nederlandse staat aan de aandelenuitgifte staat vast, zei Van Veen. De staat zal maximaal 50.000 nieuwe aandelen afnemen. Het staatsaandeel in Hoogovens neemt daardoor toe van 12,1 procent tot omstreeks 17,5 procent. Op basis van de beurskoers van Hoogovens van afgelopen vrijdag besteedt de Nederlandse overheid 112,5 miljoen gulden aan de deelneming in Hoogovens. Hiermee compenseert de staat in feite het terugtrekken als aandeelhouder van de gemeente Amsterdam, die begin dit jaar haar belang van 5 procent heeft verkocht.

Het staalconcern acht nu de tijd rijp om met een emissie te komen aangezien het bedrijf door allerlei kostenbesparende maatregelen orde op zaken heeft gesteld. Alleen al dit jaar is voor 450 miljoen gulden aan structurele kostenbesparingen gerealiseerd. Het staalbedrijf is fors afgeslankt; eind 1996 zullen in IJmuiden nog maar 8700 mensen werken tegen 14.000 in 1991. De staalsector zal in de tweede helft van dit jaar weer een bescheiden operationale winst te zien geven. Het hele concern - dus inclusief de nog steeds verliesgevende aluminiumdivisie - heeft volgens van Veen thans weer een positieve cash flow. Vorig jaar leed Hoogovens nog een verlies van 595 miljoen gulden.

Van Veen noemde het hoopgevend dat als gevolg van Amerikaanse druk op wereldniveau overleg op gang komt over de problemen in de aluminiumsector, die kampt met grote overcapaciteit en zeer lage prijzen door dumping uit de voormalige Sovjet-Unie. Begin december vergaderen in Washington de VS, de Europese Unie, Rusland, Canada en mogelijk nog een aantal andere landen over produktiebeperking of het terugschroeven van de Russische aluminiumexporten. Volgens Van Veen liggen voorstellen op tafel om de produktie van de aluminiumsmelters in de wereld, nu 18,5 miljoen ton, tijdelijk met 1 tot 1,5 miljoen ton te verminderen en/of de export uit het GOS met een half miljoen ton te beperken. Wanneer er een internationale afspraak komt, zal Hoogovens daar “op een faire manier aan deelnemen', zei Van Veen.