Het cellentekort in Nederland zou niet meer ...

Het cellentekort in Nederland zou niet meer bestaan, als gevangenen dezelfde behandeling zouden krijgen als bejaarden; zes individuen op één zaal.

M. Bakker, Erasmus Universiteit Rotterdam

Het aantal WAO-gerechtigden zou sterk afnemen als door de directe werkgever alert zou worden gereageerd op gezondheidsklachten van de werknemer.

P. Melissen, Erasmus Universiteit Rotterdam

De arbeidsovereenkomst wordt in de literatuur ten onrechte aangeduid als gezagsverhouding, omdat in werkelijkheid sprake is van een machtsverhouding.

E.H. Hulst, Erasmus Universiteit Rotterdam

Een potentiële podiumkunstbezoeker kiest in zijn vrijetijdsbesteding minder vaak tussen kunst in het theater of kunst via de media, dan tussen het bezoek aan het café of aan het theater.

R.N. Verhoeff, Rijksuniversiteit Utrecht

De toewijzing van kamers aan wetenschappelijke medewerkers op grond van hun betrokkenheid bij een onderzoekscluster bevestigt de opvatting, dat binnen universiteiten onderzoek belangrijker wordt gevonden dan onderwijs.

C.J.A.M. Termeer, Erasmus Universiteit Rotterdam