Gezamenlijke verklaring ex-partners van Alcazar

ROTTERDAM, 22 NOV. Nadat de laatste gesprekken gisteren op niets waren uitgelopen, publiceerden Austrian Airlines, KLM, SAS en Swissair gisteren gezamenlijk het volgende officiële bericht:

“Austrian Airlines, KLM, SAS en Swissair hebben hun onderhandelingen beëindigd over het Alcazar-project, dat in een vergaande alliantie voorzag. In een gezamenlijke bijeenkomst op zondag 21 november in Nederland werd vastgesteld dat onder de luchtvaartmaatschappijen een fundamenteel verschil van inzicht bestaat over een Amerikaans samenwerkingsverband. Ondanks het feit dat een bevredigende vooruitgang was geboekt op de voornaamste onderhandelingspunten, moesten de partijen tot hun spijt concluderen dat de keuze voor een Amerikaanse partner niet kon worden gemaakt.

De gesprekken, die vroeg in het jaar van start waren gegaan, werden gehouden in een constructieve en positieve sfeer. De complexiteit en het gewicht van de onderhandelingspunten maakten het noodzakelijk om afdoende tijd te nemen, zodat de beslissingen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid konden worden genomen.''

Tot nu toe stond tegenover die investering alleen een strategische winst op papier. Tweemaal - eerst in de onderhandelingen met BA en daarna in het Alcazar-project - gebruikte Bouw Northwest als troefkaart. Maar evenzovele malen lukte het niet die kaart helemaal uit te spelen. Het is de vraag hoe lang de KLM Northwest ten kostte van alles moet vasthouden. Zeker als daardoor steeds de speurtoch naar een Europese partner spaak loopt.