Die Presse

De laatste weken deden denken aan een huwelijk dat al lang op de klippen was gelopen: nog één keer probeerden de partners halfhartig een gemeenschappelijke basis voor de toekomst te scheppen.

Gisteren werd de defintieve scheiding tussen KLM, Swissair, SAS en AUA bekend. In werkelijkheid was het Alcazar-team al twee weken geleden ten grave gedragen, toen de Nederlanders en de Zwitsers het niet over de Amerikaanse partner eens konden worden. Maar dat is maar een deel van de waarheid. In laatste instantie mislukte een reëel Europees bondgenootschap in de internationale luchtvaart door verschil in bedrijfsculturen en nationale sterallures.

(...)

Na het mislukken van Alcazar moet AUA nu plankgas richting Lufthansa gaan.