CDA: beslissing uitkeringen aan gemeenten laten

DEN HAAG, 22 NOV. De CDA-fractie vindt dat gemeenten moeten kunnen beslissen hoe hoog de bijstandsuitkering voor een alleenstaande dient te zijn. Dit liet het Tweede-Kamerlid A. Bijleveld-Schouten vandaag weten.

De CDA-fractie neemt daarmee op dit punt afstand van het rapport over de bijstandswet dat een speciale Kamercommissie onder leiding van het CDA-lid A. Doelman-Pel eind vorige maand uitbracht. De Tweede Kamer wijdde vandaag een eerste bespreking aan dit rapport. Daarin bepleitte een meerderheid van de commissie een bijstandsuitkering op zeventig procent van het minimumloon te stellen als iemand kan aantonen alleenwonend te zijn. Deze aanbeveling heeft bij de CDA-fractie “nogal wat bevreemding” gewekt, zei Bijleveld.

De CDA-fractie koos vanochtend voor het voorlopige akkoord dat staatssecretaris Wallage (sociale zaken) eerder met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) sloot. Daarin wordt uitgegaan van een basisuitkering van vijftig procent, die een gemeente tot zeventig procent kan verhogen als de uitkeringsgerechtigde bewijst alleenstaande te zijn en zich bovendien houdt aan afspraken die de sociale dienst met hem kan maken over sollicitatieplicht, scholing of andere methoden om aan het werk te komen. Het CDA prefereert bij het bepalen van de hoogte van de uitkering “maatwerk door gemeenten” boven “landelijke normering”, aldus Bijleveld.

Het Kamerlid L. Schoots van de PvdA zei vanochtend materieel weinig verschil te zien tussen het akkoord Wallage/VNG enerzijds en het rapport-Doelman-Pel anderzijds. Uit uitlatingen die de staatssecretaris later heeft gedaan maakte Schoots op dat een 'echte' alleenstaande altijd recht houdt op zeventig procent. Het kabinet moet overigens nog een standpunt bepalen over het rapport van Doelman-Pel en de verschillen daarin met het akkoord met de VNG.

D66 koos vanmiddag onomwonden voor de aanbevelingen van de Kamercommissie. Het Kamerlid A. Schimmel noemde het belangrijk dat de bijstandsnormen worden gehandhaafd op honderd procent (echtpaar), negentig procent (alleenstaande ouders) en zeventig procent (alleenstaanden) en ook dat woningdelers per persoon ten minste 55 procent krijgen. De VVD toonde zich voorstander van decentralisatie, maar vond ook dat de bijstandsnormen met tien procent moeten worden verlaagd, in de veronderstelling dat bijstandsgerechtigden dit bedrag zelf kunnen bijverdienen. GroenLinks verzette zich tegen verlaging van de uitkeringen, dus ook tegen de voorstellen over woningdelers die de commissie heeft gedaan.