Bestuur voetbalclub MVV gearresteerd

MAASTRICHT, 22 NOV. Het voltallige bestuur van de voetbalvereniging MVV is zaterdagavond op last van het openbaar ministerie in Maastricht in verzekerde bewaring gesteld.

Het viertal, voorzitter dr. K. D., secretaris A. C., penningmeester P. B. en technisch adviseur H. B. wordt gehoord over vermeende betrokkenheid bij de valsheid in geschrifte en belastingfraude waarvan administratieve medewerkers worden verdacht.

Behalve de vier bestuursleden zit ook de directeur van de club, oud-speler R. W. in bewaring. Twee andere administratieve medewerkers, die vorige week waren gearresteerd, zijn inmiddels weer vrijgelaten. Vanmiddag wordt beslist of de verzekerde bewaring van de bestuursleden met nog eens twee dagen wordt verlengd.

De zaak kwam op 30 september aan het rollen, toen het bestuur aangifte deed van fraude tegen zijn administrateur W. K.. Bij een controle van de boeken door de accountant kwam aan het licht dat K. systematisch een deel van de recettes had achtergehouden. D., die gekozen lid is van het college van bestuur van de Rijksuniversiteit Limburg, had het daags voor zijn arrestatie nog over een bedrag tussen een half miljoen en een miljoen.

Niettemin toonde hij zich optimistisch over de afloop van de affaire. “Een storm in een glas water”, zei hij vrijdag.

Het ontbrekende bedrag was in de boeken gecamoufleerd met behulp van valse rekeningen. K. werd gearresteerd en de administratie werd in beslag genomen door de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst. Bij controle van de boeken bleek dat de administratie van de club op zijn zachtst gezegd te wensen overliet. Zo was de BTW, die was ontvangen op de transfers van Erik Meijer en van doelman Alloy Agu nog steeds niet afgedragen.

MVV verkocht Meijer in juni voor 3,4 miljoen aan PSV en kocht tegelijkertijd Toine Scheepers voor zeven ton van PSV. Alloy Agu ging voor een half miljoen naar FC Luik. In totaal ontving MVV vijf ton BTW, maar droeg die niet af omdat volgens voorzitter D. administrateur K. zich in juli ziek had gemeld. Hij zou er te zeer tegen hebben opgezien de administratie te automatiseren. Van dat moment af werden de boeken van MVV niet meer bijgehouden.

    • Jacques Herraets