Weekoverzicht

President Clinton kan opgelucht ademhalen na zijn klinkende overwinning deze week met het NAFTA-verdrag. Het Amerikaanse Congres ging uiteindelijk met 234 stemmen voor en 200 tegen akkoord met het omstreden verdrag tussen Mexico, de VS en Canada dat moet leiden tot het grootste vrijhandelsblok ter wereld. Binnen vijftien jaar moeten alle douanetarieven tussen de drie landen zijn afgeschaft. Het succes was de bekroning van een intensieve telefoon- en etentjes-campagne van de president die volgens tegenstanders 1,1 miljard dollar uit de staatskas heeft moeten halen voor 'dealtjes' met tegenstribbelende Congres-leden.

Na het NAFTA-succes is wereldwijd is de hoop toegenomen dat het nu ook goed zal komen met het wereldhandelsakkoord GATT. De Amerikaanse onderminister van landbouw, Eugene Moos, versterkte die gedachte nog eens door te zeggen dat er over het omstreden landbouwakkoord tussen de VS en de EU (zoals de EG sinds kort heet) te praten valt.

Clinton kon donderdag na zijn NAFTA-triomf glunderend vertrekken naar Seattle, waar het volgende grote handelsevenement wachtte: de topconferentie van de APEC (Asean Pacific Economic Cooperation). Met zestien andere Aziatische en Noordamerikaanse landen zullen de VS daar praten over intensievere economische samenwerking. Belangrijk punt op de agenda is het onderhoud dat Clinton zal hebben met de Chinese president Jiang Zemin, onder andere over het snel stijgende handelsoverschot van China.

De Duitse kanselier Helmut Kohl is waarschijnlijk meer te spreken over de Chinezen. Een omvangrijke delegatie van industriëlen en politici veroverde deze week onder zijn leiding een omvangrijk orderpakket in Peking. Totale waarde: 7 miljard mark. Het lucht- en ruimtevaartconcern Dasa mag zes Airbussen extra leveren en een Duits consortium met onder meer Siemens zal de metro in Kanton aanleggen. Voorts zijn er contracten getekend voor modernisering van de Chinese staalindustrie en op het gebied van onder meer telecommunicatie en spoorwegen.

De Belgische premier Jean-Luc Dehaene is een tevreden mens. Het lukte hem een akkoord te bereiken in de onderhandelingen over een economisch crisisplan. Het akkoord voorziet in bevriezing van de lonen in 1995 en 1996, verlaging van de prijscompensatie, bezuinigingen op de kinderbijslag en extra belasting op vermogens. De centrale bank reageerde met een verlaging van het disconto van 6 naar 5,5 procent. Met het akkoord werd een kabinetscrisis voorkomen.

Aan het Europese staalfront is het tot een openlijk conflict gekomen tussen Italië en de overige EU-lidstaten, nadat Italië een plan voor sanering van de Europese staalindustrie blokkeerde. Daarmee duurt de malaise in de sector die kampt met overcapaciteit en concurrentie uit lage-lonenlanden, nog even voort.

De Cocom is niet meer. De organisatie die er sinds 1950 voor waakte dat er geen 'strategisch gevoelige' goederen naar communistische landen werden geëxporteerd, was door de omwenteling in Oost-Europa zo uit de tijd geraakt, dat zij besloot zichzelf op te heffen. Begin volgend jaar zal een nieuwe, meer eigentijdse organisatie in het leven worden geroepen.

    • Friederike de Raat