TROELSTRA

In NRC Handelsblad van 17 november bericht Frank Vermeulen sfeervol over de aanbieding van de bloemlezing 'De heren van Den Haag zijn onderweg' in de Troelstra-zaal van de Tweede Kamer. Het gaat hier om een keuze uit de favoriete dichters van de volksvertegenwoordiging.

Helaas ontbreekt in deze context de naam van Troelstra zelf, die zijn leven lang in het Fries heeft gedicht en gecomponeerd. Hoewel hij, ook in de Friese literatuur, niet als een Groot Dichter bekend staat, is hij wel degene geweest die Friesland ('non cantat') heeft leren zingen: en wel door zijn publikatie van het Nij Frysk Lieteboek in 1886. Opmerkelijk is bovendien het samengaan van socialisme en geloof in 's mans dichten en denken. In de Openbare Bibliotheek in Leiden is er deze novembermaand een tentoonstelling over de dichter Troelstra (en zijn eerste vrouw Nynke fan Hichtum).

    • B. Slofstra