Ramsj

R.Fuks-Mansfeld: De veelkleurige mantel, joodse legenden rondom het Oude Testament Paperback, Prometheus 1991, van ƒ 29,90 voor ƒ 9,90. Van Gennep, Amsterdam.

De joden, zo schrijft FuksMansfeld, kenden vele manieren om de woorden van de schrift te duiden. Zo werd aan de hand van vertellingen in de landen van de diaspora de oorsprong van joodse wetten en voorschriften verklaard. In de middeleeuwen ontstonden bijvoorbeeld jiddische ridderromans waarin koning David geharnast en te paard heldendaden verrichtte. Dit boek is een selectie uit het drie delen tellende The Legends of the Jews van Louis Ginzberg.

    • Hans Moll