Ramsj

The rainforests, a celebration Gebonden, Cresset Press 1989, van ƒ 65,65 voor ƒ 19,90. Scheltema Holkema Vermeulen, Amsterdam

Tientallen buitengewoon fraaie foto's van in het wild levende planten, mensen en dieren larderen dit boek. In negen geleerde essays wordt op het belang en de complexiteit van het tropische regenwoud ingegaan. De onderwerpen variëren van 'de tropische wapen wedloop' tot 'mensen van het bos'. Wie zien Yanomamö en Papoea's in vol ornaat. De teksten zijn zeer informatief.

    • Hans Moll