PROPRIA CURES

Het Nederlands literair produktie- en vertalersfonds hoeft van de Raad van State het satirisch literair weekblad Propria Cures vanaf 1 januari geen subsidie meer te geven. Volgens Propria Cures wordt het voortbestaan van het weekblad bedreigd als de subsidie wegvalt. Een onafhankelijke adviescommissie voor literaire tijdschriften vond dat Propria Cures de laatste jaren niet langer een 'kweekvijver' voor jong talent is. De uitspraak van de Raad van State geldt tijdelijk. Volgend jaar wordt een hoorzitting gehouden en definitief over de zaak beslist.