Minstens zo scheef als de verdeling van mannen en ...

Minstens zo scheef als de verdeling van mannen en vrouwen over verschillende studierichtingen, is de verdeling van mannen en vrouwen over de twee mogelijke posities op de tandem. Deze ongelijke verdeling wordt in de hand gewerkt door de technische vormgeving van tandems.

Mw. S.I. Everts, Universiteit Twente

De NS zou moeten overwegen de door voetbalvandalen uit treinstellen gesloopte banken niet langer te vervangen. Het plan levert meer staanruimte op in de overvolle treinen gedurende de spits en de minder geharde treinreizigers laten zich door het gebrek aan comfort wellicht afschrikken om nog langer in de trein te stappen, waardoor de treinmobiliteit vanzelf afneemt. Dit als variant op de even creatieve plannen die op het ministerie van Verkeer en Waterstaat circuleerden om niets meer te doen aan de files, waardoor de automobiliteit als vanzelf zou afnemen.

J. van der Bij, Vrije Universiteit Amsterdam

Door het automatiseren van steeds hoger gekwalificeerde arbeid begeeft men zich op werkgelegenheidsgebied op een hellend vlak: dit zal ertoe leiden dat een te groot gedeelte van de bevolking voor het arbeidsproces overbodig wordt.

H. Botma, Universiteit Twente

Het financieringstekort pleegt te worden uitgedrukt in procenten van het nationale inkomen. Dat kan echter een optische vertekening tot gevolg hebben, nu het financieringstekort kan dalen omdat het nationale inkomen stijgt en niet, omdat de overheid minder te veel uitgeeft.

E.P.M.W. Domsdorf, Technische Universiteit Twente