Kabinet wijst voorstel WAO weer te wijzigen af

DEN HAAG, 20 NOV. Het kabinet zal geen voorstellen doen om de WAO opnieuw te veranderen en de aanbevelingen die de Commissie-Buurmeijer hierover heeft gedaan, terzijde leggen.

Premier Lubbers liet gisteravond na afloop van de ministerraad weten dat het kabinet alleen over de onderdelen van het rapport waarvoor zich een duidelijke parlementaire meerderheid aftekent, initiatieven zal nemen. De WAO-voorstellen die de parlementaire-enquêtecommissie heeft gedaan, ondervonden deze week in de Tweede Kamer echter geen enkele steun.

Met de Tweede Kamer wil ook het kabinet over enige tijd de bedrijfsverenigingen opheffen, zo maakte Lubbers duidelijk. Deze publiekrechtelijke organisaties van werkgevers en vakbonden voeren de werknemersverzekeringen (WAO, WW, Ziektewet) uit. De Tweede Kamer was net als de Commissie-Buurmeijer van mening dat de organisatie in de sociale zekerheid zoveel mogelijk naar het regionaal niveau moet worden gedecentraliseerd, waardoor bijvoorbeeld samenwerking met de arbeidsbureaus beter mogelijk wordt. De uitvoering van de WW moet, vond de Kamer in navolging van de Commissie-Buurmeijer, van de bedrijfsverenigingen naar de arbeidsbureaus. Alleen de CDA-fractie ziet nog een taak voor de bedrijfsverenigingen.

Lubbers signaleerde dat op het punt van de organisatie en uitvoering van de sociale verzekeringen de steun van de Tweede Kamer voor de aanbevelingen van Buurmeijer c.s. vrij breed leek, maar dat er allerminst overeenstemming bestaat over de hoogte van de uitkeringen en de toegankelijkheid van de voorzieningen.

Het kabinet gaat evenmin in op de suggestie die de CDA-fractie deze week deed om de uitkeringen van WAO'ers die nog onder de oude regeling vallen (dus voordat dit jaar de wet werd gewijzigd) alsnog te verlagen. Lubbers betwijfelt of de nieuwe WAO-wet die sinds 1 augustus officieel van toepassing is, wel zo snel aan vernieuwing toe is. Als middel om het aantal arbeidsongeschikten te verminderen is deze wet “misschien wel heel goed”, zei de premier.

Lubbers denkt dat ook op het gebied van de Ziektewet er opnieuw veranderingen zullen komen, “al zal het parlement wel niet onmiddellijk om wetswijziging vragen.” Volgend jaar wordt de Ziektewet al zodanig veranderd dat werkgevers zelf zieke werknemers de eerste zes weken (of twee weken bij bedrijven met ten hoogste 15 werknemers) 70 procent van het loon moeten doorbetalen. De Commissie-Buurmeijer wil de Ziektewet helemaal afschaffen en in plaats daarvan bedrijven wettelijk verplichten zieke werknemers anderhalf jaar het minimumloon doorbetalen. In de Tweede Kamer bestond voor deze gedachte wel steun, maar vooral de PvdA geeft er de voorkeur aan eerst de resultaten van de komende wetswijzigingen af te wachten. De meeste fracties vinden bovendien de periode van anderhalf jaar te lang.

Het kabinet bereidt in kleine kring zijn standpunt over het rapport van de Commissie-Buurmeijer voor. Daarbij zijn Lubbers, de ministers Kok, De Vries en Andriessen, alsmede staatssecretaris Wallage betrokken.