Grimmig onthaal crisisplan België

BRUSSEL, 20 NOV. Het Belgische crisisplan waarover de rooms-rode regering van premier Dehaene deze week overeenstemming bereikte, lijkt een veel grimmiger onthaal te krijgen dan aanvankelijk was op te maken. Kaderleden van de socialistische vakbond ABVV besloten gisteren op een congres in Luik om de straat op te gaan tegen het crisisplan. In een eerste reactie had de leiding van de bond gezegd dat alle acties tegen de regeringsmaatregelen zouden worden opgeschort.

De 'militanten' van het ABVV kondigden in Luik aan dat volgende week vrijdag een nationale staking zal worden uitgeroepen. Ook krijgen de leden van het ABVV de volle vrijheid om aanstaande maandag en woensdag al deel te nemen aan stakingen die worden georganiseerd door de christelijke vakbond ACV. Maandag wil de ACV het werk plat leggen bij bedrijven, de openbare diensten en het stads- en streekvervoer in de provincies Antwerpen, Luik en Limburg. Woensdag volgen de overige provincies.

De woede van de vakbonden richt zich vooral tegen de verlaging van de automatische prijscompensatie. Door de invoering van een zogeheten 'gezondheidsindex' zullen prijs en accijnsverhogingen van alcohol, tabak, benzine en diesel niet langer meewegen bij het vaststellen van de hoogte van de prijscompensatie. Ook vinden de bonden dat de fiscale lasten van het crisisplan niet evenwichtig zijn gespreid, en zijn er in hun ogen volstrekt onvoldoende garanties dat er ook daadwerkelijk nieuwe banen zullen worden geschapen.

De gang van zaken aan vakbondskant is opmerkelijk. Premier Dehaene streefde er aanvankelijk naar om een breed sociaal akkoord te sluiten waarbij ook werkgevers en werknemers van de partij zouden zijn. Maar die opzet strandde op het besluit van het ABVV uit de onderhandelingen te stappen uit protest tegen een mogelijke ingreep in de lopende CAO's. In het uiteindelijke regeringsakkoord worden die CAO's ook niet opengebroken. Maar wel voorziet het crisisplan in bevriezing van de lonen in 1995 en 1996, naast de opschoning van de prijscompensatie.

Overigens zei de voorzitter van de Waalse afdeling van het ABVV gisteren in Luik ook dat de acties niet bedoeld zijn om de regering-Dehaene van christendemocraten en socialisten ten van te brengen. Uit een steekproef van het dagblad La Dernière Heure blijkt dat bijna 74 procent van de Belgen Dehaene wel kwijt wil. De weerstand tegen hem is het grootst in Wallonië.

    • Wim Brummelman