Grafiek: Nederland heeft weinig telefooncellen: ...

Grafiek: Nederland heeft weinig telefooncellen: per 10.000 Nederlanders zijn er zeven. Een groot verschil met Singapore, waar 10.000 inwoners 89 telefooncellen ter beschikking hebben.

Ook tegenover zijn buurlanden loopt Nederland achter. Een Belg staan tweemaal zoveel telefooncellen ter beschikking, een Westduitser drie keer zoveel.

PTT Telecom probeert zijn achterstand wel wat in te lopen. Het wil in 1996 25.000 telefooncellen in Nederland hebben. Nu staan er circa 13.000. De meeste nieuwe cellen hebben een kaarttelefoon; die worden minder vaak stukgemaakt dan munttelefoons. Volgend jaar plaatst de PTT ook telefooncellen waarin chip- en creditkaarten kunnen worden gebruikt.

    • Niek den Tex