GEEN SPIJTBETUIGING

In NRC Handelsblad van 4 november vermeldt Th. Kappers onder de titel 'Geen spijtbetuiging' argumenten waarom Nederland, na de bevrijding van de Duitse bezetting, troepen zond naar het toenmalige Nederlands-Indië.

Dit betoog is overtuigend, de chronologie kent manco's. Zo staat er over die zending van Nederlandse troepen 'misschien wel wat laat'. De oorlogsvrijwilligers werden echter direct uitgezonden. Zij werden aanvankelijk door Mountbatten 'niet tot Java en Sumatra' toegelaten. Dienstplichtigen moesten eerst worden geoefend, terwijl volgens velen voor hún uitzending wijziging van de Grondwet nodig was.

Onjuist is dat 'de regering Drees' (sr.) die troepen uitzond. Minister-president was aanvankelijk (1945-1946) Schermerhorn, daarna, tot 1948, Beel. Overigens berustte de ministeriële verantwoordelijkheid niet bij hen, maar bij de ministers van Overzeese Gebiedsdelen (en die van Oorlog en Marine). Gegevens zijn o.a. te vinden bij L. de Jong, deel 12.

    • W. Drees