Fusie KLM staat op punt te mislukken

ROTTERDAM, 20 NOV. De fusiegesprekken tussen de KLM, SAS, Swissair en Austrian Airlines staan op het punt te mislukken. Dit bleek gisteravond na afloop van overleg tussen de KLM-directie en een delegatie van de Nederlandse regering.

Minister Kok (financiën) is bereid mee te werken aan kapitaalsuitbreiding van de KLM indien de fusie definitief afketst.

Kok zei gisteren dat dergelijke steun “aan de orde zou kunnen zijn”. De Nederlandse staat bezit een belang van 38,2 procent in de KLM. De KLM overweegt een aandelenemissie als de fusiegesprekken mislukken. De overheid zal een deel van de emissie moeten overnemen om haar belang op peil te houden of eventueel zelfs uit te breiden. President-directeur P. Bouw van de KLM toonde zich “verheugd” over het feit dat “de regering achter de KLM staat”. Premier Lubbers liet zich gisteravond terughoudend uit. Hij acht de kans dat de fusie stukloopt “aanwezig” en zou dat “jammer” vinden.

Een woordvoerster van de KLM zei dat de besprekingen tussen de vier luchtvaartmaatschappijen gewoon doorgaan. “Het is de KLM die uiteindelijk de beslissing neemt, niet de Nederlandse regering”, aldus de woordvoerster. Vandaag voeren de raad van commissarissen en de directie van de KLM overleg over 'operatie Alcazar', de codenaam voor de fusiegesprekken. Minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) praat in de loop van de dag met de KLM-top. Ook de directies van SAS, Swissair en Austrian vergaderen dit weekeinde. De vier luchtvaartmaatschappijen komen dinsdag opnieuw samen. Naar verwachting nemen zij dan een definitieve beslissing over de fusie.

De vier Europese luchtvaartmaatschappijen die bij 'Alcazar' betrokken zijn, kunnen het niet eens worden over de invulling van hun fusieplan. Het grote struikelblok is de keuze van een Amerikaanse partner. KLM onderhoudt nauwe banden met Northwest, waarin zij een belang heeft van twintig procent. KLM en Northwest werken sinds een jaar intensief samen op basis van het 'open skies'-akkoord dat de Nederlandse en Amerikaanse regering vorige zomer sloten. Dat verdrag biedt luchtvaartmaatschappijen uit beide landen vrije toegang tot elkaars luchthavens. Daarnaast kende de Amerikaanse regering zogenoemde 'anti-trust'-immuniteit toe aan de combinatie. De KLM heeft daardoor via Northwest als enige Europese maatschappij volledige toegang tot de Amerikaanse luchtvaartmarkt. Dat grote voordeel wil de KLM niet opgeven.

Swissair, dat grote reserves heeft over de financiële positie van Northwest, pleit voor een plaats voor Delta Airlines in de beoogde alliantie. Beide maatschappijen bezitten vijf procent van elkaars aandelen. De samenwerking tussen Swissair en Delta is echter veel minder intensief dan die tussen de KLM en Northwest.