Bridge+

Sinds kort bestaat er een nieuwe bridge-uitgeverij: Hoog Laag Bridgeprodukties. Het bedrijf is gespecialiseerd in educatief materiaal. Oprichters zijn Koen Gijsman en Bart Nab die onderkenden dat veel beginnende bridgers na de theoriecursus behoefte hadden aan het begeleid opdoen van ervaring. Onder collega-bridgedocenten constateerden ze de vraag naar materiaal voor speelcursussen. Met een groep Amsterdamse leraren werden lessen ontwikkeld en in de praktijk getest. De resultaten waren dermate bemoedigend dat Hoog Laag het nu aandurft haar eerste produkt, Bridge+, op de markt te brengen.

Bridge+ is een methode die spelverbetering koppelt aan het wedstrijdelement. De methode is gebaseerd op het spelen van geselecteerde spellen, die uitvoerig en gedegen worden besproken in het Bridge+ boekje. Een pakket zit zodanig in elkaar dat vier spelers een complete parenwedstrijd van 12 spellen spelen. Het resultaat op ieder spel wordt vergeleken met een kant en klare scorelijst, zodat de twee paren als het ware een echte drive in de huiskamer spelen. Spannend, maar ook uiterst leerzaam, daar ieder spel op al zijn facetten (bieden, uitkomen, af- en tegenspel) van helder commentaar wordt voorzien. De behandelde spellen zijn alle afkomstig uit de praktijk en verschillen onderling nog al in moeilijkheid.

Gijsman en Nab leggen vooraf duidelijk uit dat binnen het Nederlandse bridge twee hoofdstromingen bestaan wat het bieden betreft: een systeem gebaseerd op een vijfkaart hoge kleur en een systeem à la Van-Start-Tot-Finish dat is gebaseerd op vierkaarten hoog. Indien nodig wordt op een spel het bieden volgens beide systemen naast elkaar gelegd. Bijvoorbeeld:

Zuid Noord

Allen kw. ß7 1083

ß6 B108

ß5 106

ß4 AH432

West Oost

ß7 VB9 ß7 72

ß6 42 ß6 H963

ß5 AB732 ß5 HV85

ß4 987 ß4 VB5

Zuid

ß7 AH654

ß6 AV75

ß5 94

ß4 106

Vijfkaart hoog

West Noord Oost Zuid

1ß7

pas 2ß7 pas pas

pas

Vierkaart hoog

West Noord Oost Zuid

1ß7

pas 1SA pas 2ß6

pas 2ß7 pas pas

pas

De auteurs geven een uitgebreide beschrijving hoe het spel gespeeld moet worden na een klaverenstart uit west. Dit spel is voor cursisten vooral interessant vanwege het thema laatste hoge troef laten zitten. Het gaat er om dat de leider maar twee hoge troeven mag spelen, naar dummy oversteekt in klaveren en dan de snit op ß6H neemt. Die kaart zit goed, maar omdat de hartens 4-2 zitten, blijft er een hartenloser hangen. Gelukkig kan de vierde harten met de derde troef in dummy worden afgetroefd.

bpEen voorbeeld van een moeilijk spel is een variant op een loser-on-loser speelwijze:

xp

Zuid Noord

NZ ß7 AH82

ß6 542

ß5 HB53

ß4 A8

West Oost

ß7 B1043 ß7 7

ß6 1073 ß6 VB96

ß5 9864 ß5 AV72

ß4 B3 ß4 V742

Zuid

ß7 V965

ß6 AH8

ß5 10

ß4 H10965

West Noord Oost Zuid

1SA pas 2ß4

pas 2ß7 pas 4ß7

pas pas pas

2ß4 = Stayman

Start: ß6V uit oost. Dummy neemt met het aas en nu? Gijsman en Nab merken terecht op dat het spelen van drie hoge troeven door de leider uit den boze is. Zij adviseren een verliezer op een verliezer speelwijze. Noord begint met ß7A-H, dan ß4A-H en vervolgens ß410 uit dummy. Natuurlijk zal west niet voortroeven, maar een vuiltje weggooien. Dat doet noord ook: een harten. Oost neemt met de vrouw, maar de klaveren zijn hoog. De leider komt hierna aan slag en haalt met ß7V nog een troef weg bij west. OW maken uiteindelijk alleen een troefslag, ß4V en ß5A. Dit resultaat levert volgens het bijgeleverde staatje van de imaginaire wedstrijd een score op van 69% voor NZ.

Zo'n loser-on-loser speelwijze oogt beslist elegant, doch het spel kan ook nog anders aangepakt worden. Na hartenstart speelt de leider ß510 van tafel. Oost neemt met de vrouw en speelt harten door voor de heer. De leider gaat naar zijn hand met een hoge troef en speelt ß5H voor, oost dekt met het aas en dummy troeft af. De leider steekt over naar ß4A en gooit op ß5B een harten uit dummy weg. Nu de laatste ruiten getroefd, ß4H geïncasseerd, waarna deze positie is bereikt:

ZuidNoord

NZß7 H82

ß6 5

ß5 -

ß4 -

WestOost

ß7 B104ß7 -

ß6 10ß6 B9

ß5 -ß5 -

ß4 -ß4 V7

Zuid

ß7 V

ß6 -

ß5 -

ß4 1096

De leider is pas één slag kwijt en gaat er altijd nog drie maken: ß7H-V-8. Zo wordt 4ß7 zelfs met een overslag gemaakt. Volgens het scorestaatje van Bridge+ goed voor een score van 89% in NZ. Overigens, ß5H niet dekken helpt niet. In dat geval gaat er meteen een harten weg uit dummy (loser-on-loser!), waarna via de cross ruff je weer in de hierboven beschreven variant terecht komt.

Een Bridge+ set bestaat uit 6 wedstrijden van 12 spellen elk. Op dit moment zijn er twee sets verschenen. Prijs per set ƒ 19,95. Inlichtingen: Hoog Laag, telefoon 013 - 443727, fax 013 - 359247

    • Jan van Cleeff