Bezwaar tegen voorstel terugsturen asielzoekers

DEN HAAG, 20 NOV. VluchtelingenWerk vindt de ideeën van staatssecretaris Kosto (justitie) over het terugsturen van asielzoekers naar de regio van hun land van herkomst ondoordacht. Ook woordvoerders van de regeringsfracties in de Tweede Kamer van CDA en PvdA hebben twijfels over de uitvoerbaarheid van de voorstellen van Kosto.

Alleen door vluchtelingen in hun eigen regio op te vangen kan de migratiestroom worden beheerst, zei Kosto donderdag op een bijeenkomst in Athene. Tijdens een toespraak voor ministers van de Raad van Europa stelde hij voor opvangcentra te creëren in opvanglanden. Indien mogelijk zouden asielaanvragen voor het gewenste land van bestemming in die centra moeten worden afgehandeld, meent Kosto.

VluchtelingenWerk vreest dat dit neerkomt op een “nutteloos en mensonwaardig heen en weer geschuif” met mensen. In de visie van Kosto moeten asielzoekers zonder de juiste reispapieren en die niet meewerken aan terugzending, ook naar die centra gaan. In Kosto's voorstellen ontbreekt volgens de vereniging elke controle op rechtsbescherming.

Dat geldt helemaal voor de zogenaamde pre-boarding checks die de staatssecretaris in Athene aanstipte. De Nederlandse marechaussee controleert dan in het land van herkomst reisdocumenten. VluchtelingenWerk vindt dat systeem onaanvaardbaar. Nederland voerde onlangs een dergelijk experiment uit in Kenia om te verhinderen dat asielzoekers zonder documenten vanuit Somalië via Kenia naar Nederland reizen. De Somaliërs werden verwezen naar de opvangkampen van de VN in Kenia of naar de Nederlandse ambassade in Nairobi om daar hun asielaanvraag te doen.

De Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR) vindt dat opvang in de regio ondersteuning verdient, met de aantekening dat voor sommige vluchtelingen, de zogenoemde 'culturele' regio eerder in het Westen ligt, dan in de buurlanden van hun vaderland.