Bejaarden in pleeggezinnen

ROTTERDAM, 20 NOV. Vlaanderen gaat bejaarden opnemen in pleeggezinnen. Het experiment zal in de komende weken beginnen. De Vlaamse minister van welzijn en gezin heeft hiervoor contracten getekend met een aantal privé en openbare instellingen.

Dit maakte mevrouw L. Vanderleyden, verbonden aan het centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën, gisteren bekend op het congres Ouder Worden in Rotterdam. Volgens Vanderleyden is het Vlaamse ouderenbeleid erop gericht zorgbehoevende ouderen zo lang mogelijk in een thuissituatie te houden ten einde opname in een verpleeghuis uit te stellen.

Het gaat om een verblijf van maximaal een jaar in een pleeggezin met de mogelijkheid, na evaluatie van het experiment, een meer permanente gezinsopvang te realiseren. Zowel de gezinnen als de ouderen die in aanmerking voor zulke opvang komen, worden uitgezocht door de aangesloten instellingen. De instellingen worden door het ministerie betaald voor het bemiddelen en begeleiden van het project. Zij moeten dan minimaal 10 bejaarden onderbrengen.

Het pleeggezin moet aan een aantal criteria voldoen, zoals een eigen kamer voor de bejaarde ter beschikking stellen, zorg bieden indien nodig en enige aandacht aan de pleegbejaarde schenken. De bijdrage van de bejaarde voor plaatsing in het gezin bedraagt 600 Belgische frank, wat neerkomt op ongeveer dertig gulden per dag.

De Vereniging van Nederlandse Bejaardenoorden (VNB) beoordeelt het plan negatief omdat zij vreest dat de kwaliteit van de zorg niet voldoende zal zijn. Een gezin kan nooit dezelfde zorg bieden als een zorginstelling die daar opgeleide mensen voor in dienst heeft. De VNB denkt tevens dat de kosten die aan zo'n experiment verbonden zijn beter besteed kunnen worden aan de bestaande voorzieningen. “Voor drie mensen in een pleeggezin kun je er één volledig opnemen in een verzorgingshuis.”

De Algemene Bond voor Ouderen (ANBO) heeft dezelfde bezwaren maar voegt daaraan toe dat het gevaar bestaat van commercialisering. “Als mensen daar geld voor krijgen kan dat van groter belang zijn dan het zorgdragen voor de inwonende bejaarde.” Het experiment zou volgens de ANBO ook niet passen in de trend die in Nederland is ingezet om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen met professionele thuishulp.

De Vlaamse minister van welzijn en gezin, W. Demeester-De Meijer, is zich er van bewust dat vele ouderen ook nu al verzorgd worden in een gezinssituatie, bijvoorbeeld doordat zij inwonen bij kinderen, zonder dat het gezin daar een vergoeding voor krijgt. Volgens een woordvoerder zou je het project enigszins kunnen vergelijken met pleeggezinnen voor de jeugd: iemand die zijn eigen kinderen opvoedt, krijgt daar geen vergoeding voor terwijl een pleeggezin wel geldelijk gesteund wordt voor het opnemen van een kind.

In Vlaanderen is men nu bezig een sociaal beleid te ontwikkelen waarin de gehele thuiszorg, dus ook als het om de eigen familie gaat, geldelijk wordt ondersteund.

    • Margot Poll