Apec oefent druk uit op EU

PAG.13 APEC VOLGENS CHINA GEEN GEMEENSCHAP

SEATTLE, 20 NOV. De zeventien leden van de Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) hebben gisteren in Seattle de Europese Unie (EU) onder druk gezet. Ze stelden zich achter het Blaire House-akkoord dat de EU en de VS eind vorig jaar over landbouw hebben afgesloten in het kader van de besprekingen over een Uruguay-ronde van tariefverlagingen (GATT). Frankrijk verzet zich er tegen. Het akkoord is een van de twistappels met de VS.

Volgens de APEC “blijft landbouw een essentieel element voor een alomvattend en uitgewogen resultaat” van de GATT-besprekingen waarvan de termijn op 15 december afloopt. De leden zouden onderling al enkele tarieven verlagen, zoals voorzien in de Uruguay-ronde. De APEC omvat landen rondom de Stille Oceaan.

President Clinton heeft gisteren met de Chinese president Jiang Zemin een 'open dialoog' gevoerd over de rechten van de mens, de handelspraktijken in China en het vraagstuk van verbreiding van kernwapens en kernwapentechnologie. Het is de eerste maal sinds de gewelddadige onderdrukking van de studentenopstand op het Pekingse Plein van de Hemelse Vrede dat een Amerikaanse president een Chinese ambtgenoot ontmoet. “We moeten beducht zijn voor het isolement van China, dat een groot potentieel heeft voor het goede”, zo verklaarde Clinton gisteren. Hij betitelde de relatie tussen de VS en China als “de belangrijkste relatie in de wereld voor de 21ste eeuw”. De macht die Amerika ontleent als de grootste afnemer van Chinese goederen noemde Clinton “niet onaanzienlijk”. De Chinese minister van buitenlandse zaken, Qian Qichen, noemde de sfeer in de gesprekken “positief en constructief”.

Beide leiders meenden dat ze de wederzijdse contacten op alle niveaus zouden moeten intensiveren. Clinton heeft Jiang onder meer gevraagd het Internationale Rode Kruis toe te laten tot politieke gevangenen en een dialoog te openen met de Dalai Lama, de Tibetaanse god-koning. Bovendien is er volgens Clinton “vooruitgang nodig” op het gebied van het handelstekort van 18 miljard dollar met China.

Clinton heeft de Japanse premier Hosokawa enige tijd gegund voor binnenlandse hervormingen alvorens hij druk gaat uitoefenen om het handelstekort van 50 miljard dollar met de VS te verminderen. Hosokawa liet weten dat hij nog niet toekomt aan het toelaten van rijstimporten.