Vie d'Or onder curatele Verzekeringskamer; markt geschrokken

ROTTERDAM, 19 NOV. De wankelende levensverzekeraar Vie d'Or is door de Verzekeringskamer onder curatele gesteld. Dit is gisteren tussen de nieuwe directeur van Vie d'Or, B. Lieuwma en de Verzekeringskamer afgesproken. De directie van Vie d'Or krijgt twee weken om zich een beeld te vormen van de financiële positie van de Verzekeringsmaatschappij. Intussen wordt een vertegenwoordiger van de Verzekeringskamer, die toezicht houdt op verzekeringsmaatschappijen, bij Vie d'Or aangesteld, en mag Vie d'Or geen nieuwe verzekeringspolissen afsluiten. Omdat de Verzekeringskamer het recht heeft een fallissement aan te vragen, is een bankroet voor Vie d'Or met de gemaakte afspraak voorlopig afgewend.

Lieuwma sloeg deze week alarm toen bleek dat de financiële positie van Vie d'Or in gevaar is. Bij zijn aantreden als directeur op 1 november trof hij naar eigen zeggen een administratieve chaos aan. Ook vermoedt hij dat de voormalige directie miljoenen guldens aan Vie d'Or heeft onttrokken door middel van leningen en gebruiksrechten op produkten, die naar bemiddelingskantoren gingen die in handen zijn van voormalig directeur F. Maes. Deze gelden zouden vervolgens zijn doorgesluisd naar bv's op Curacao. De solvabiliteit is volgens hem nu onvoldoende om aan de verplichtingen te voldoen.

Volgens Lieuwma hebben de huidige aandeelhouders, Banque de Suez, en de participatiemaatschappijen van de families De Pont en Pon, nu nog geen extra geld toegezegd om Vie d'Or te steunen. Eerst moet duidelijk worden hoeveel geld er nodig is om het bedrijf te redden.

Onder tussenpersonen is geschokt gereageerd op de moeilijkheden bij Vie d'Or. Directeur W. van der Linde van het Veenendaalse kantoor Sibbing & Wateler heeft alle cliënten die een polis bij Vie d'Or hebben lopen, op de hoogte gesteld. “Wij willen alle polissen afkopen, en hebben dat ook doorgegeven.” Vie d'Or beloofde volgens hem een rendement dat een vol procent hoger was dan dat van de scherpste concurrenten. “Wij voelen ons verantwoordelijk, maar gaan nog niet over tot juridische stappen.”