V-raad verlengt mandaat voor operatie Somalië

NEW YORK, 19 NOV. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft het mandaat voor de VN-operatie in Somalië gisteren met zes maanden verlengd, maar nog geen besluit genomen over wat er moet gebeuren als de Amerikaanse troepen zich hebben teruggetrokken. De ruim 17.000 Amerikanen, die de drijvende kracht achter de operatie vormen, zullen Somalië op 31 maart hebben verlaten.

Volgens de Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Madeleine Albright, bewijst het besluit van de Veiligheidsraad dat de VN niet van plan zijn het Somalische volk in de steek te laten, ondanks het vertrek van de Amerikaanse troepen. Maar Albright waarschuwde tegelijk dat de bemoeienis van de VN grenzen heeft. Als de Somalische facties niet bereid zijn samen te werken “kunnen ze niet verwachten dat de VN dat voor hen doen”, aldus Albright.

In Somalië bevinden zich nu nog ruim zevenduizend Amerikaanse militairen, van wie bijna de helft onder VN-bevel staat en de rest onder Amerikaans bevel. Op oorlogsbodems voor de kust van Somalië verblijven nog ongeveer achtduizend Amerikaanse mariniers. De Franse ambassadeur bij de VN betreurde het dat de resolutie van de Veiligheidsraad geen uitspraak doet over de preciezebevoegdheden van de Amerikaanse strijdkrachten in Somalië.

De resolutie geeft secretaris-generaal Boutros-Ghali de opdracht zo snel mogelijk een gedetailleerd rapport over Somalië op te stellen. Eerder al presenteerde Boutros-Ghali drie mogelijkheden voor na het vertrek van de Amerikanen, die varieerden van handhaving van de huidige sterkte van de VN (29.000 manschappen) tot beperking van de troepen om alleen de havens en de vliegvelden te bewaken. In het eerste geval zouden andere landen troepen beschikbaar moeten stellen om de Amerikaanse troepen te vervangen. Op grond van het rapport van Boutros-Ghali zal de Veiligheidsraad in februari een keus maken tussen de verschillende opties. (Reuter, AP, AFP)