TU's willen beheer over studiefinanciering

ENSCHEDE, 19 NOV. De Technische Universiteiten Twente, Eindhoven en Delft willen de toekenning van de studiefinanciering in het laatste jaar van de technische studies in eigen hand nemen. Alleen dan kunnen zij garanderen dat studenten sneller afstuderen.

Dit schrijven de drie universiteiten in een brief aan minister Ritzen (onderwijs). De TU's reageren daarmee op de plannen van staatssecretaris Cohen (hoger onderwijs) om de cursusduur van een aantal technische studies met een jaar te verlengen en tegelijkertijd de studieduur te bekorten. Nu is de gemiddelde studieduur van studenten technische studies 5,8 jaar, terwijl de officiele cursusduur 4 jaar is. Om die studieduur, ook bij een verlengde cursusduur, te verkorten willen de technische universiteiten het oude instituut van de facultaire 'beurzencommissies' weer nieuw leven in roepen.

Volgens voorzitter B.P.Th. Veltman van de Technische Universiteit Twente “zijn er nogal wat studenten die al bijna klaar zijn met hun studie, maar toch het laatste jaar 'volmaken' door het laatste tentamen tot het laatst toe uit te stellen”. Veltman wil daar een eind aan maken door in dat laatste jaar het recht op studiefinanciering te laten beoordelen door een 'beurzencommissie' die in overleg met de docent bepaalt tot wanneer een student recht houdt op studiefinanciering.

Volgens de TU's zal verkorting van de daarwerkelijke studieduur niet voldoende geld opleveren om de verlenging van de officiële cursusduur te bekostigen. Zij stellen voor een deel van het onderzoeksbudget van de universiteiten te bestemmen voor onderwijs. Het ministerie wilde nog niet reageren op deze plannen van de universiteiten.

In hun brief keren de TU's zich tegen het voorstel van de andere universiteiten om niet alleen technische studies maar ook een aantal natuurwetenschappelijke (beta-)opleidingen verlenging te verlenen. Volgens de TU's is “missie van de universitaire beta-opleidingen wezenlijk verschillend van de missie van de ingenieursopleidingen”. “De beta-opleidingen zijn primair gericht op op wetenschapsbeoefening, het achterhalen van de wetenschappelijke waarheid, het doen van experimenten onder geïdealiseerde omstandigheden. De ingenieursopleiding daarentegen beoogt mensen op te leiden die iets willen ontwerpen, die iets willen maken, een produkt, een produktieproces, uitmondend in een innovatie, een commerciëel succes”, zo houden de technische universiteiten de minister voor.