SPD-congres herkiest voorzitter Scharping

WIESBADEN, 19 NOV. De weg van Rudolf Scharping naar het SPD-lijsttrekkerschap in de Bondsdagverkiezingen van oktober 1994 ligt open nu het congres van zijn partij hem gisteren met 83,7 procent van de stemmen herkoos als voorzitter. De 45-jarige premier van Rijnland-Palts had het vierdaagse programmacongres van zijn partij in Wiesbaden zelf om een herbevestiging gevraagd. Hij was in juni op een congres in Essen met 78,5 procent gekozen als opvolger van de wegens politieke moeilijkheden tussentijds afgetreden Björn Engholm.

Scharpings vijf procent hogere score van gisteren was nog steeds een van de laagste in de geschiedenis van de SPD. Niettemin kon hij van succes spreken omdat de programmavoorstellen van de partijtop nagenoeg ongeschonden werden aanvaard en het congres zijn oproep volgde om zo eensgezind mogelijk aan het 'superverkiezingsjaar' 1994 te beginnen. De linkervleugel is immers niet enthousiast over het sterk door de 'realist' Scharping beïnvloede programma, dat mikt op het midden van de kiezersmarkt en regeringsverantwoordelijkheid voor de SPD, die sinds najaar '82 in de Bondsdag oppositiepartij is.

Dat Scharping verhoudingsgewijs laag scoorde bleek ook uit de percentages waarmee enkele van zijn ondervoorzitters werden ge- of herkozen. Zo haalde SPD-presidentskandidaat Johannes Rau, premier in Noordrijn-Westfalen 97,5 procent (87,2 twee jaar geleden) terwijl de vaak omstreden Saarlandse premier Oskar Lafontaine met 84,3 zelfs nog iets beter scoorde dan in 1991 (82,3). Dat Lafontaine daardoor zelf verrast was bleek uit zijn reactie: “Ik dank u voor dit mooie resultaat, dat ik zo niet verwacht had”.

De Oostduitser Wolfgang Thierse haalde 88,1 procent, juridisch specialiste Däubler-Gmelin, door de SPD naar voren geschoven als kandidaat-rechter in het Constitutionele hof maar als zodanig gewraakt door de regeringspartijen wegens haar te duidelijke politieke profiel, scoorde 83,2. Met het laagste percentage (70,2) werd tenslotte de 'linkse' Europa-woordvoerster Heidemarie Wieczorek-Zeul ('rote Heidi') gekozen als vijfde ondervoorzitter. De vroegere FDP'er Günter Verheugen kreeg als nieuwe politieke secretaris de hoge score van 88,9.

    • J.M. Bik