Referendum over dak Groninger Museum

GRONINGEN, 18 NOV. Twee PvdA-raadsleden in de stad Groningen willen een referendum over het ontwerp van de dakconstructie van het architectenbureau Coop Himmelblau voor de tweede fase van het nieuwe Groninger Museum. Het oordeel van de Groningers zou zwaar moeten wegen bij het besluit tot uitvoering ervan. Oud-wethouder en raadslid P. Huisman vindt dat het oordeel van de inwoners gewenst is over een “ingrijpende en beeldbepalende gemeenschapsvoorziening”. De discussie over het ontwerp is in de stad in volle gang, zo zegt hij.

Huisman en zijn collega W. Haans schrijven dit in een brief aan het college van B en W. Volgens Huisman is het niet correct dat de gemeenteraad zich niet kan uitspreken over het verstrekken van de bouwvergunning. Toen het oorspronkelijke ontwerp van Frank Stella niet uitvoerbaar bleek, heeft het college Coop Himmelblau gevraagd, aldus Huisman. “Wij hebben geen alternatieven gehad. De gemeente is opdrachtgever, dus het is de bevoegdheid van de raad om de bouwvergunning te verlenen.” De twee raadsleden vragen zich verder af of het “deconstructivistische” ontwerp wel praktisch bruikbaar is. “Wij vragen het college of gekeken is hoe andere dakconstructies van Coop Himmelblau in de praktijk voldoen”, aldus Huisman. Hij verklaart dat hij een aantal bekroonde ontwerpen op maquettes heeft gezien, “maar die zijn nooit gebouwd”.

Huisman vraagt zich af of het dak wel waterdicht is en of de afwatering van de talloze scheefstaande platen op het dak goed functioneert. “Je hebt er niks aan als je er voortdurend met de kitspuit langs moet.” Huisman maakt zich ook zorgen over het verschil in trek- en krimpspanning van de materialen ijzer en glas, die voor het dak worden gebruikt. “Daardoor zou scheurvorming kunnen ontstaan.” Hij is bang voor hoge onderhoudsrekeningen in de toekomst. “Het onderhoud drukt dan zwaar op het culturele budget. Kijk maar naar het mastieken dak van de Oosterpoort, waarvan het onderhoud 1,5 à 2 miljoen gulden kostte.”