PKK laat gegijzelde toeristen vrij

ANKARA/PARIJS, 19 NOV. Koerdische separatistische guerrillastrijders hebben vandaag een Amerikaan en een Nieuw-Zeelander vrijgelaten die zij op 9 oktober in Oost-Turkije hadden ontvoerd. De vrijlating van de twee volgt op die van een Nederlander, zes dagen geleden.

De Koerdische Arbeiderspartij (PKK) had eerder deze maand meegedeeld deze gijzelaars te zullen vrijlaten als gebaar van goede wil ter gelegenheid van haar 16de verjaardag op 27 november. De PKK heeft nu alle 19 Westerse toeristen in vrijheid gesteld die zij sinds juli in het oosten en zuidoosten van Turkije heeft ontvoerd. De marxistische organisatie heeft dit overwegend Koerdische gebied tot verboden gebied voor toeristen verklaard. In Parijs deelde het Franse ministerie van binnenlandse zaken mee dat gisteren bij de golf van invallen bij PKK-aanhangers over heel Frankrijk materiaal voor het vervaardigen van brandbommen, instrumentarium om documenten te vervalsen en veel documentatie over het afpersen van leden van de Turkse gemeenschap zijn gevonden. Van de 101 Koerden die tijdens de operatie werden opgepakt, zullen verscheidene worden uitgewezen.

De Franse regering, aldus de bekendmaking, houdt onverkort vast aan het asielrecht. Aan de andere kant acht zij het onaanvaardbaar dat buitenlanders die “onder bescherming van onze wetten leven zich in Frankrijk overgeven aan terroristische of buitenwettelijke activiteit of zich zodanig gedragen dat zij de belangen van Frankrijk en de veiligheid van de Fransen schaden”. Daarbij werd erop gewezen dat de PKK zich sinds verscheidene jaren in heel Europa en “met name in Frankrijk” schuldig maakt aan talrijke gewelddadige acties, waaronder moorden, gijzelingen en afpersingspraktijken. (AFP, Reuter)