Buurmeijer: rapport was toch te laat

Achteraf, stelt Flip Buurmeijer vast, is het doorwrochte werkstuk van zijn commissie toch te laat gekomen. “We hebben ons het klaplazerus gewerkt om binnen een jaar dat rapport klaar te hebben, om in elk geval de verkiezingsprogramma's ruim voor te zijn.”

Maar dat heeft de parlementaire enquêtecommissie die de sociale verzekeringen onder de loep heeft genomen, niet mogen baten. Niet alleen verschenen de meeste verkiezingsprogramma's wel snel na de verschijning van het commissierapport, de naderende verkiezingen werpen bij de behandeling daarvan in de Tweede Kamer hun schaduw vooruit. Zij verhinderen dat er over de toekomst van werknemersverzekeringen als de WAO, de Ziektewet en de WW al knopen kunnen worden doorgehakt.

De voorzitter van de gisteren gedechargeerde enquêtecommissie beseft daarom dat zijn aanbevelingen niet volledig zullen worden overgenomen. Met 'teleurgesteld' zou Buurmeijer zijn gemoedstoestand gisteren na afloop van het Kamerdebat met de commissie niet willen omschrijven. Hoewel hij in septemer bij de presentatie van zijn rapport nog de samenhang van de aanbevelingen onderstreepte, zegt hij nu: “Ik heb geen moment gedacht dat onze aanbevelingen het integraal zouden halen en ook niet dat ons rapport overmorgen tot nieuwe wetgeving zou leiden. We hebben ook niet een blauwdruk of een grand design willen maken.”

Buurmeijer troost zich met de gedachte dat de Kamer in meerderheid ook geen echte blokkades tegen zijn aanbevelingen heeft opgeworpen, met uitzondering dan van de voorstellen van de commissie over de WAO. “Er is veel instemming met de richting van onze voorstellen. De vraag is nu over welke tijd en in welke mate ze worden doorgevoerd.”

Heeft hij niet het gevoel in feite vooral een dossier voor de komende kabinetsformateur te hebben samengesteld? “Het zal terugkomen bij de kabinetsformatie en bij elk volgend moment dat er over de sociale zekerheid wordt gepraat. Ik ga het rapport niet belangrijker maken dan het is, het is niet de bijbel waar nu verder uitsluitend uit gelezen moet worden. Maar het zal in de toekomst bij alle discussies over de sociale zekerheid steeds weer op tafel liggen.”