Arthur Conan Doyle

Arthur Conan Doyle: The Oxford Sherlock Holmes (9 dln.). Uitg. Oxford University Press. Prijs: ƒ 217,70. De delen zijn niet afzonderlijk verkrijgbaar.

Ideaal voor winteravonden: de Oxford University Press heeft alle Sherlock Holmes verhalen opnieuw uitgegeven, nu eens niet bijeengepropt in een veel te dikke omnibus als koopje in de Witte Boekenhal, maar in de oorspronkelijke aparte delen, klein en mooi gebonden, heftig geannoteerd door Holmes-deskundigen. Die experts hebben in de afgelopen vijfenzeventig jaar zo'n beetje ieder woord dat Conan Doyle over Holmes schreef onder hun loep gelegd en de deeltjes, van A Study in Scarlet (1888) tot The Case-Book of Sherlock Holmes (1927), dreigen hier en daar te bezwijken onder hun notenlast. Voor lezers die van Holmes houden, maar ongevoelig zijn voor de charme van de al te Engelse folkloristische cultus die rondom hem is ontstaan, kan al dat mierenneukende commentaar behoorlijk hinderlijk zijn (als er in A Study in Scarlet een huurrijtuig voorkomt, verwijst een sterretje naar: ACD's knowledge of cab-drivers can also be seen in 'The Cabman's Story', enzovoort).

De algemeen redacteur van deze nieuwe uitgave, de Holmesiaan Owen Dudley Edwards, voelt zich er ook een beetje schuldig over. In zijn algemene inleiding smeekt hij de lezers die voor het eerst kennis maken met de onsterfelijke detective dan ook alle voorwoorden en speelse commentaren en betweterige noten te negeren; de beste inleider is en blijft dokter Watson.

    • Dennis de Hoop