WERELDOMROEP

In zijn artikel over de Wereldomroep (opiniepagina, 11 november jl.) betreurt M. van Hulten het, dat 'het brengen van informatie naar gebieden met een informatie-achterstand' ondergeschikt gaat worden aan 'het geven van informatie aan Nederlanders en Nederlands-verstaanden in het buitenland' en 'het verbreiden van een beeld van Nederland over de grenzen'.

Ik vraag me af of hij wel over een compleet beeld van de Wereldomroep beschikt. De afgelopen 25 jaar heb ik me voornamelijk geërgerd aan RNW's kneuterigheid in vergelijking met de BBC of de Deutsche Welle.

Jaren geleden woonde ik in Zuid-Amerika en snakte tussen de samba's door naar een uurtje Nederland. Helaas verzorgde RNW naast het nieuws vooral interviews met emigranten, missionarissen of ontwikkelingswerkers. Plus elke zondag een kerkdienst . . .

Tegenwoordig ben ik een aantal weken per jaar opnieuw aangewezen op RNW, aangezien Radio 1 van de middengolf is verdwenen. En er is niets veranderd. Zelfs de kerkdiensten zijn er nog. Weet de Wereldomroep wel, dat emigranten intussen hun eigen Nederlandstalige uitzendingen hebben in Vancouver, Tasmanië en Grand Rapids? En dat mensen die elkaar voor het laatst in het Jappenkamp hebben gezien ook via andere kanalen kunnen communiceren? En wie wil er nog elke dag de stand van alle aandelen aanhoren? Hebben aandeelhouders geen fax?

Teleurgesteld zocht ik mijn heil bij de Engelstalige uitzendingen van RNW. Het verbreiden van een beeld van Nederland over de grenzen? Sfeerbeelden uit India, Zuid-Italië, of Singapore zult u bedoelen. Zijn dat de uitzendingen met objectieve informatie die de bewoners van die plekken zo ontberen? En zo ja, hoort die rol wel zo nodig bij Nederland?

Ik kan mij steeds minder aan de indruk onttrekken, dat de Wereldomroep het laatste bastion wil zijn van het Nederlands rooms/calvinistisch paternalisme. Zou het niet veel beter zijn om voor de Nederlanders en Nederlandssprekenden de programma's van Radio 1 ongewijzigd via RNW uit te zenden, desnoods inclusief de file-meldingen, maar zonder reclame?

    • Trudi A.I. Coté