Wereld verheugd over Nafta, hoop voor Gatt

BRUSSEL/GENÈVE, 18 NOV. De Europese Commissie heeft het Noordamerikaanse Vrijhandelsverdrag (NAFTA) verwelkomd als een belangrijke stap naar een wereldhandelsakkoord. Ook topman Peter Sutherland van de GATT (Algemene Overeenkomst over Tarieven en Handel) toonde zich vanmorgen zeer verheugd.

Vice-voorzitter van de Europese Commissie sir Leon Brittan (economische betrekkingen) zei te hopen dat de aanvaarding van NAFTA “de Amerikaanse regering nu in staat stelt een volledige bijdrage te leveren aan de oplossing van een beperkt aantal substantiële problemen” die een wereldhandelsakkoord in het kader van de GATT nog in de weg staan. Een dergelijk akkoord moet voor 15 december zijn bereikt, omdat dan het speciale onderhandelingsmandaat afloopt dat de president Clinton van het Amerikaanse Congres heeft gekregen. De Europese Unie (EU) en de VS hebben nog meningsverschillen over onder meer de landbouw.

Brittan zei dat NAFTA “een goede basis” verschaft voor de eindfase van de Uruguay-ronde. Maar hij voegde er aan toe dat nog wel naar de kleine lettertjes van het verdrag moet worden gekeken. “Ik heb NAFTA altijd beschouwd als een verdrag dat de Noordamerikaanse markt open maakt zonder dat voor de buitenwereld barrières worden opgeworpen.” Brittan zei verder nog niet te weten of president Clinton aan Congresleden concessies heeft gedaan die de wereldhandelsbesprekingen negatief kunnen beïnvloeden. De Europees commissaris voert volgende week in Washington overleg met de speciale Amerikaanse handelsafgevaardigde “om de wereldhandelsbesprekingen weer werkelijk op gang te krijgen”.

Directeur-generaal Peter Sutherland van de GATT zei vanmorgen voor de BBC-radio dat NAFTA de kans op een GATT-akkoord vóór 15 december “aanzienlijk” verbetert. Diplomaten bij de GATT in Genève lieten zich in dezelfde zin uit. “Ik ben er zeker van dat het voor president Clinton gemakkelijker wordt de Amerikaanse positie in de Uruguay-ronde aan te passen,” aldus een van hen.

Ook in Frankrijk, dat dwars ligt op het gebied van de landbouw, is zeer positief gereageerd op de aanvaarding van NAFTA door het Huis van Afgevaardigden. Een adviseur van de Franse premier Balladur zei te hopen dat nu de weg voor een GATT-akkoord wordt geëffend. Hij sprak ook de hoop uit dat president Clinton in Genève dezelfde flexibiliteit toont als bij NAFTA.

De Canadese handelsminister Roy Maclaren zei de stemming in het Huis van Afgevaardigden te zien als een bevestiging van “een naar buiten gerichte houding en verwerping van protectionistische neigingen.” Ofschoon het Canadese parlement NAFTA heeft aanvaard, heeft de nieuwe regering van premier Chrétien zich bezorgd getoond over het ontbreken van een code voor handelssubsidies en de wens geuit dat er een betere geschillenregeling komt. Maclaren toonde zich optimistisch dat op deze punten snel een oplossing wordt gevonden. (Reuter, AP)