Tentamen

Als Universitair Docent de grote zaal van de sporthal binnenkomt is deze al goed gevuld. Iedereen komt ruim op tijd, want er zijn maar 347 plaatsen en vol is vol. Om vijf voor negen gaat de deur dicht. (Riskant, want het geeft studenten ruimte voor een kort geding.) Een busje ME posteert zich bij de ingang buiten. Het uitdelen van de zes open vragen kan beginnen.

UD is vandaag coördinator. Daarom neemt hij achter de microfoon nog even de spelregels door, zoals is afgesproken. Er is anonieme correctie. Dus is het verboden een naam op de antwoordvellen te zetten. Het maakt ze ongeldig. Het is verplicht het registratienummer te vermelden op elke rechterbovenhoek, alsmede het inschrijvingsnummer. Het is niet toegestaan om vragen te stellen, naar de wc te gaan.

In de middencirkel ziet UD een etui op tafel en hij geeft een laatste waarschuwing. Dan klimt hij op de hoge scheidsrechterstoel en begint door zijn toneelkijker te turen of iemand zich aan spiekwerk of ander bedrog bezondigt. UD coördineert ook de vijf surveillanten, die van de sportschool gehuurd zijn.

Vandaag is gekozen voor de taktiek van het flexibele pentagram. De surveillanten vormen een krimpende en dan weer uitdijende vijfhoek die draait om de as van de coördinator, waarbij studenten zoveel mogelijk in de rug worden benaderd. Het is een inmiddels beproefde methode; de dienst Onderzoek van Onderwijs heeft er twee jaar research in gestoken.

Plotseling ontstaat er rumoer in het vijandelijk doelgebied. Een student heeft een verkeerde beweging gemaakt. UD wil geen ophef en maakt het time out-gebaar. Twee surveillanten grijpen de student en brengen hem in een oogwenk buiten de zaal. Ze rossen hem af in de doucheruimte, want daar is het in de zaal niet te horen. Als ze terugkomen, is de delinquent weer helemaal rustig. Hij mag aan de volgende vraag beginnen, zolang hij tenminste geen bloed op het papier smeert. Dan is anonieme correctie immers niet meer te garanderen.

Eindelijk beginnen de eerste studenten te vertrekken. Nadat ze gefouilleerd zijn, om het naar buiten smokkelen van vragen te verhinderen, mogen ze weg. UD hoopt dat hij straks met het ME-busje mee terug mag vanwege de 2082 antwoorden die hij mee moet nemen.

van bruin en groen, ze trillen hun voelsprieten

    • Maarten Doorman