SPECIALISTEN

Bij deze wil ik bezwaar maken tegen de berichtgeving in Uw krant betreffende de specialistische gezondheidszorg.

Als vrij gevestigd longarts werkzaam in een perifeer ziekenhuis word ik gedwongen werkweken te maken die langer zijn dan zestig uur. Op onregelmatige tijden dien ik paraat te staan, te weten 's nachts en in de weekeinden. De werkdruk is tot grote hoogte opgevoerd mede dank zij de maatregelen van staatssecretaris Simons.

De arts-assistenten in ons ziekenhuis werken niet langer dan achtenveertig uur per week en na een nachtdienst kunnen deze dokters (gemiddelde leeftijd 25-30 jaar) weer naar huis. Als wij (specialist, gemiddelde leeftijd 45 jaar) 's nachts in de weer geweest zijn, wordt verwacht dat wij overdag weer fris en vrolijk weloverwogen beslissingen nemen.

Ondertussen gaat onze omzet met rasse schreden naar beneden. De omzetcijfers die redacteur Van Koolwijk noemt zijn niet de onze. Mijn omzet beweegt zich rond de 3 ton. Afgetrokken moeten worden kosten van arts-assistenten (in ons ziekenhuis worden deze grotendeels door de specialist en niet door het ziekenhuis betaald), secretariaat, pensioenfonds etc. De idiote situatie doet zich momenteel voor dat mijn netto salaris niet zo gek veel meer verschilt van het netto salaris van de arts-assistenten.

Als ik onze situatie vergelijk met die van de huisartsen constateer ik dat menig specialist als een lode last met de zogeheten goodwill zit (bij de huisartsen afgeschaft), dat bij de kleine maatschappen dienst doen van één op drie of vier gebruikelijk is (bij de waarneemgroepen van huisartsen één op acht) en dat onze nettosalarissen in onze regio de helft bedragen van die van de huisartsen.

    • J.J.B.J. Bouvy