Raad: HBO'ers moeten kunnen doorstromen

DEN HAAG, 18 NOV. De beste HBO-studenten moeten na hun afstuderen de kans krijgen door te stromen naar de universiteit. Zij moeten daartoe eventueel een lening krijgen van de overheid.

Dat stelt de Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid in een advies aan staatssecretaris Cohen (hoger onderwijs) over het Hoger Onderwijs en Onderzoeks Plan 1994 dat hij in september publiceerde. Cohen wil het doorstromen van afgestudeerden uit het HBO onmogelijk maken. Universiteiten zouden ook geen vergoeding meer moeten krijgen voor het onderwijs aan zulke studenten.

De raad is het op zich eens met Cohens voornemen om het 'stapelen' van studies tegen te gaan - een praktijk die, vooral na de invoering van korte studieprogramma's voor HBO'ers aan de universiteiten, is toegenomen - maar vindt diens maatregelen te ver gaan. Voor de beste HBO'ers moet, na “strenge selectie”, een plaats blijven aan de universiteiten, die voor hen ook gewoon een vergoeding moeten krijgen.

Wel onderschrijft de adviesraad onderschrijft Cohens analyse dat het onderscheid tussen wetenschappelijk en hoger beroepsonderwijs moet worden aangescherpt. 'Selectie aan de poort' zou daartoe de beste remedie zijn, vindt de raad. Cohen is tegen een zo'n toegangsselectie. Ook Cohens idee om onderscheid te maken tussen een 'excellente' leerweg, die voorbereidt op een aanstelling als assistent in opleiding (aio) en een 'algemene' leerweg, krijgt steun van de raad.

De raad stemt in met een eerder advies van een VSNU-werkgroep om aio's - die nu werknemers zijn - weer de status van beursstudent te geven. Zo kunnen de universiteiten een halt toeroepen aan de ontwikkeling dat ze wachtgeld moeten betalen aan aio's die na hun promotie werkloos worden.