Politie Nijmegen pakt negen man op wegens 'racistische' misdaden

NIJMEGEN, 18 NOV. De politie van Nijmegen heeft met de aanhouding van negen mannen een bende opgerold, die zij verantwoordelijk houdt voor een reeks van 42 'racistische' brandstichtingen, mishandelingen, vernielingen en bommmeldingen in de stad gedurende het afgelopen jaar. Het gaat om een goed georganiseerde groep mannen van tussen de 19 en 38 jaar, die periodieke actievergaderingen hielden en contributie hieven voor de bestrijding van onkosten. De materiële schade van hun acties wordt geraamd op ongeveer 200.000 gulden.

Volgens politiewoordvoerder A. Becker maakten de negen geen deel uit van een politieke groepering, al waren sommige leden op zeker moment wel betrokken bij acties van CP'86, een afscheiding van de Centrumpartij. Over de achtergrond van de negen mannen wil de politie weinig mededelingen doen, behalve dat die zeer divers is. De politie maakt onderscheid tussen vijf hoofdverdachten en vier mannen die slechts betrokken waren bij de vergaderingen, maar nooit aan acties zelf deelnamen. Bij sommige van hun acties bedienden de daders zich van de naam Nijmeegs Bevrijdingsfront, maar volgens de politie had het 'geheime clubje' eigenlijk geen naam.

De groep bestond sinds juni 1992 en beraamde acties tegen buitenlanders. De doelen werden op periodieke vergaderingen bij een van de leden thuis uitgezocht. Men stichtte onder meer brand in scholen en cafetaria's en bij Chinese en Turkse restaurants in Nijmegen, plaatste een nepbom bij een wijkcentrum toen daar een vergadering over anti-racisme werd gehouden. Ze gooiden ruiten in bij woningen van buitenlanders, pleegden mishandelingen, vernielden bushokjes waar anti-racisme-posters waren opgehangen en zij spoten zelf racistische leuzen en teksten in de stad. De nauwkeurig bijgehouden contributie van het clubje diende onder meer om de spuitbussen te betalen die daarvoor nodig waren.

De politie kwam de groep op het spoor toen ze onderzoek deed naar de bekladding van graven op de oorlogsbegraafsplaats Jonkerbosch. Daarmee bleek de groep niets van doen te hebben.

De vijf hoofdverdachten zitten op dit moment nog vast, de vier 'meelopers' zijn weer op vrije voeten gesteld. Hen allen zal artikel 140 Strafrecht ten laste worden gelegd: het deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven.