PERSVRIJHEID

Het is treurig dat de neigingen tot beteugeling van de persvrijheid die de heer Snijders signaleert (NRC Handelsblad van 8 november) in de Europese atmosfeer opduiken.

Een en ander deed mij sterk denken aan de deining die in de jaren zeventig was ontstaan, toen, met medewerking van bepaalde progressieve leden van de toenmalige Nederlandse regering, de UNESCO bezig was een 'Nieuwe Informatie Orde' door te zetten, geheel geïnspireerd door de landen van het Sovjetblok. Die NIO zou evenzeer néfaste gevolgen voor de persvrijheid hebben gehad. Dat nu, nota bene, binnen Europese 'democratische' kringen de aanvechting bestaat op vergelijkbare wijze de vrijheid van meningsuiting te willen aantasten is op zijn minst bedenkelijk. Het is ook zeker, zoals Snijders terecht aanduidt, gevaarlijk voor de toekomstige coherentie van de Gemeenschap.

    • A.D.H. Simonsz
    • Consul Generaal der Nederlanden
    • Frankfort A.D. Main