Oplossing conflict in binnenvaart onzeker

ROTTERDAM, 18 NOV. De binnenschippers en de verladers houden vast aan hun kritiek op het convenant dat bemiddelaar W. Albeda hen vorige week voorlegde. Daardoor is een oplossing van het conflict, dat al maanden sleept, onzeker geworden.

De binnenschippers en de verladers moeten voor morgen hun schriftelijke reactie op het convenant bij Albeda inleveren. Uit een rondgang langs de diverse organisaties blijkt dat zij nauwelijks van hun eerdere standpunten afwijken. Het convenant biedt schippers en verladers een wettelijke regeling voor het vervoer van vracht naar België en Frankrijk.

Een woordvoerder van de verladersorganisatie EVO erkent dat de knelpunten nog steeds het ontbreken van een financiële onderbouwing, onzorgvuldigheid en het terugbrengen van vracht naar de schippersbeurs zijn. In het huidige systeem vande toerbeurten bieden verladers hun lading op de beurs aan, waar bodemprijzen gelden. De afgelopen maanden echter hebben verladers steeds meer lading buiten de beurs tegen lagere prijzen aangeboden. Dit was voor een aantal schippers aanleiding om het werk afgelopen zomer neer te leggen. Naast de EVO heeft ook het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) laten weten “zich geheel niet in de opzet van het convenant te kunnen herkennen.”

Actieleider G. Veuger van de Vereniging Toerbeurt Noord-Zuid zegt vooral moeite te hebben met de voorgestelde duur van de wettelijke regeling. In het convenant stelt Albeda voor de komende zes jaar een dergelijke regeling voor. De bemiddelaar verwacht dat er tegen die tijd een Europese wetgeving voor de binnenvaart zal zijn. De schippers eisen een permanente regeling.

Evenals de Vereniging Toerbeurt Noord Zuid heeft de bond van christelijke binnenschippers, de CBOB, kritiek op de voorgestelde 'bandbreedte' voor de vastgestelde prijzen op de schippersbeurs. Albeda wil elk jaar een marge van tien procent toelaten, zowel naar boven als beneden. “Maar de komende jaren zullen de prijzen alleen zakken. En als deze bandbreedte alleen een neerwaartse spiraal oplevert, zijn wij daar niet gelukkig mee”, aldus een woordvoerder van de CBOB. De schippersbonden zullen aanstaande zaterdag overleggen met hun leden.

Doordat de partijen hun kritiek handhaven is de kans klein dat het conflict in de binnenvaart spoedig wordt opgelost. Albeda kondigde vorige week aan voor 26 november een definitieve oplossing te willen vinden.