Opgeluchte reactie in Mexico

MEXICO-STAD, 18 NOV. In Mexico is met opluchting en voldoening gereageerd op de goedkeuring door het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden van het Noordamerikaanse vrijhandelsverdrag Nafta. President Carlos Salinas de Gortari sprak in een korte verklaring over een “definitieve stap” die nu is gezet en die “een verwerping van protectionistische zienswijzen” betekent.

In de eerste reacties uit de rest van Latijns Amerika blijkt ook instemming met de cruciale aanvaarding van het vrijhandelsverdrag door het Amerikaanse Congres, waarvan de Senaat naar verwachting het voorbeeld zal volgen. In Latijns Amerika wordt ervan uitgegaan dat het akkoord tussen de VS, Canada en Mexico te zijner tijd zal worden uitgebreid naar andere landen in de regio. Met name Chili, Venezuela en Colombia zijn hiervoor kandidaten.

De Colombiaanse president César Gaviria zei in een reactie dat “vrije handel in Latijns Amerika de weg naar voorspoed betekent”. President Rafael Callejas van Honduras zei te verwachten dat de Middenamerikaanse regio ook zal profiteren van Nafta.

President Salinas week in zijn verklaring niet af van de genuanceerde positie die hij de afgelopen maanden heeft ingenomen na het aanvankelijke ongebreidelde enthousiasme over het vrijhandelsakkoord. “De effecten zullen niet op korte, maar op middellange termijn zichtbaar zijn”, aldus de president, die tot drie maal toe herhaalde dat het TLC (zoals Nafta in het Spaans wordt genoemd) “een additioneel instrument is” in de economische politiek van de regering. Salinas zei dat Mexico zal voortgaan met de “diversificatie” van zijn handelsbelangen naar Latijns Amerika, de Europese Unie en de Aziatisch-Pacifische regio.

De goedkeuring door het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden maakt een einde aan een periode van grote spanning in Mexico over het hier als cruciaal voor de economische politiek van Salinas omschreven verdrag. Onzekerheid hierover leidde vorige week zelfs tot een kortstondige waardevermindering van de doorgaans uiterst stabiele Mexicaanse peso tegenover de dollar.

De Mexicaanse Senaat moet het verdrag nog goedkeuren. De regerende PRI bezet 61 van de 64 zetels in de Senaat en goedkeuring zal dan ook geen enkel probleem zijn.

    • Reinoud Roscam Abbing