Nutricia vermindert bescherming

AMSTERDAM, 18 NOV. Nutricia heeft bakzeil gehaald in het al maanden slepende conflict met de Amsterdamse effectenbeurs over beschermingsconstructies. Nutricia, één van de best beschermde bedrijven in Nederland, ziet af van prioriteitsaandelen, niet-royeerbare certificaten en de gemeenschappelijke bezitsconstructie die het bedrijf tegen een vijandige overname moeten beschermen.

Nutricia zal het compromis met de beurs volgende maand aan de vergaderingen van aandeelhouders en certificaathouders voorleggen. De enige beursgenoteerde onderneming die nu nog twist met de beurs over zijn bescherming is CSM. Beurs en CSM vechten nu voor de rechter uit of het voedingsmiddelenconcern zijn niet-royeerbare certificaten mag behouden. Niet-royeerbare certificaten onthouden aandeelhouders het stemrecht in de onderneming, en dat is de beurs een doorn in het oog.

De beurs en de Vereniging van Effectenuitgevende Ondernemingen (Veuo) bereikten eerder dit jaar na jarenlang praten een compromis over beschermingsconstructies. Beursondernemingen mogen maximaal twee beschermingsconstructies uit een rijtje van vijf (preferente aandelen, certificering, gemeenschappelijke bezitsconstructies, prioriteitsaandelen of stemrechtbeperking) hebben.

De uitstaande niet-royeerbare certificaten van aandelen Nutricia worden omgezet in beperkt royeerbare stukken. Verder zal Nutricia Gemeenschappelijk Bezit worden ontbonden. De hieraan verbonden aandelen zullen worden omgezet in certificaten. Dit betekent dat de dubbele notering op de beurs (certificaten en aandelen) binnenkort tot het verleden behoort.

Om de bescherming niet te ver uit te hollen schept Nutricia de mogelijkheid cumulatief preferente beschermingsaandelen uit te geven. Nutricia heeft met de Britse groot-aandeelhouder Unigate (30 procent) overeenstemming bereikt over het stemrecht, wanneer eventueel preferente aandelen moeten worden uitgegeven ter bescherming tegen een overvaller. In geval van uitgifte zal Unigate ruim 30 procent van de prefs krijgen en de Stichting Continuïteit Nutricia een kleine 70 procent.

Nutricia maakte gisteren ook bekend de aandelen te willen splitsen in de verhouding van 2 op 1. Beurshandelaren zeiden dat dit voornemen een belangrijke oorzaak was voor de koerwinst van enkele guldens die het aandeel Nutricia vanmorgen boekte.