Nutricia verliest glans door Olvarit

ROTTERDAM, 18 NOV. Het voedingsconcern Nutricia, in de jaren tachtig de onvolprezen lieveling van de Amsterdamse Effectenbeurs, heeft door de besmettings-affaire van zijn belangrijkste merk babyvoeding Olvarit, haar glans verloren. De directe kosten die verbonden zijn aan het terughalen van een miljoen potjes uit de winkels en het vernietigen van de voorraden zullen volgens Nutricia zelf al een “duidelijke invloed” hebben op de winst. De schade die het bedrijf zal leiden als gevolg van het verminderde consumentenvertrouwen in Olvarit en de andere baby- en peuterprodukten van Nutricia, zoals Bambix en Nutrix, is nog nauwelijks te overzien.

Voor Nutricia is het belang van Olvarit in feite niet te overschatten. Het merk, dat door Nutricia al in 1946 op de markt is gebracht, is door Nutricia synoniem gemaakt aan betrouwbare zorg voor baby's en peuters. Die uitstraling heeft ook effect op de andere produkten voor deze doelgroep die Nutricia sindsdien op de markt heeft gebracht. Olvarit levert volgens analisten een jaarlijkse omzet op van ongeveer 200 miljoen gulden, 20 procent van de totale omzet van het concern. De winstbijdrage bedraagt zo'n 15 procent.

Nutricia heeft in Nederland en België vrijwel een monopoliepositie op het gebied van baby- en kleutervoeding. De maaltijden in potjes worden verkocht onder de naam Olvarit, terwijl de graanprodukten onder de namen Bambix en Nutrix verkocht worden. Andere belangrijke afzetmarkten zijn Engeland en Ierland, waar Nutricia in 1981 van grootaandeelhouder Unigate het bedrijf Cow & Gate overnam.

De produktie van Olvarit voor de Europese markt vindt sinds kort volledig plaats in Engeland. Vorig jaar besloot Nutricia uit efficiëncy-overwegingen de produktie van de maaltijden over te hevelen naar de fabriek van Cow & Gate in Wells. De produktie van babymaaltijden voor de Poolse markt vindt plaats in Polen zelf.

Nutricia is al enkele jaren bezig met de introductie van Olvarit op markten buiten de Benelux. Deze pogingen hebben tot nu niet het verwachte succes gebracht. In Engeland en Ierland verving Nutricia de produkten van Cow & Gate enkele jaren geleden door de eigen - duurdere - Olvarit-lijn. Ironisch genoeg werd deze stap mede ingegeven door het feit dat Cow & Gate een paar jaar daarvoor de omzet van de baby-maaltijden sterk had zien dalen door een besmettings-affaire.

De introductie van Olvarit viel ongelukkigerwijze samen met de ernstigste recessie die Engeland sinds lang had meegemaakt. Veel Engelse huisvrouwen konden zich de potjes met voorbereide maaltijden niet langer veroorloven en gingen noodgedwongen zelf de voeding voor hun baby's weer klaarmaken. Ook in Spanje is de introductie van Olvarit tot nu nog nauwelijks van de grond gekomen.

Het Zoetermeerse voedingsconcern probeert ook in Oost-Europa en het Verre Oosten voet aan de grond te krijgen. Belangrijkste voordelen voor Nutricia zijn het relatief hoge geboortenpercentage in deze landen en de voorspelde stijging van de koopkracht die het vrouwen gemakkelijker zal maken om voorbereide maaltijden te kopen. Deze strategie vereist echter een lange adem; structurele winstbijdragen uit deze landen zijn komend jaar nog niet te verwachten.

De geografische uitbreiding is hard nodig, omdat Nutricia op de Europese markt kampt met een dalend geboortencijfer. Door de economische recessie stagneert bovendien de trend dat steeds meer vrouwen gaan werken. De vraag naar - relatief dure - gemaksvoeding blijft daardoor achter bij de verwachtingen.

Om de afnemende vraag naar baby-produkten te compenseren, heeft Nutricia de afgelopen jaren veel energie gestoken in het zoeken naar nieuwe doelgroepen. Zo is de onderneming nu ook actief op het gebied van ziekenhuisvoeding en voeding voor bejaarden - een doelgroep die gezien de demografische ontwikkelingen de komende jaren fors zal groeien.

Hoewel analisten positief zijn over deze accentverschuiving verwachten zij niet dat deze produkten er voor kunnen zorgen dat Nutricia weer terugkeert tot de winstgroei van 20 tot 26 procent die de onderneming eind jaren tachtig wist te behalen. Zij rekenen er wel op dat het concern in staat is op termijn jaarlijks 10 tot 15 procent winstgroei te realiseren. Wat het effect van de Olvarit-affaire op deze ontwikkeling zal zijn, is nog niet vast te stellen. Belangrijk is vooral dat Nutricia zo snel mogelijk uitsluitsel geeft over de precieze gang van zaken rond het produktieproces van Olvarit. Dat zou, gezien eerdere voorvallen in de Nederlandse markt voor consumentenproducten, de schade binnen de perken kunnen houden. Het voorbeeld van Heineken en Friesland Frico Domo, ondernemingen waarvan de producten afgelopen jaar evenals Olvarit in opspraak raakten, wijst uit dat een alerte reactie er toe kan leiden dat de consument snel vergeeft en vergeet.

    • Marcella Breedeveld