Lubbers waarschuwt: Betuwelijn mag niet veel duurder worden

DEN HAAG, 18 NOV. De Betuwelijn wordt niet aangelegd als de extra kosten meer dan “enkele honderden miljoenen guldens” bedragen. Als de spoorverbinding van Rotterdam naar de Duitse grens twee miljard gulden meer gaat kosten dan de 6,4 miljard die het kabinet ervoor heeft uitgetrokken, “dan hebben we geen Betuwelijn”, zei premier Lubbers gisteren in de Eerste Kamer tijdens de algemene beschouwingen.

De Tweede Kamer heeft echter al eerder aangegeven dat er ongeveer twee miljard gulden extra moet worden uitgetrokken om voor een aantal knelpunten in het tracé voorzieningen te treffen. Dit bedrag komt bovenop de 6,4 miljard die door het ministerie van verkeer en waterstaat is geraamd. Maandag vergadert de Tweede Kamer over de Betuwelijn.

Lubbers noemde een extra bedrag van twee miljard gulden “krankzinnig”. “Als het parlement zegt: 'er moet van alles bij en dat gaat miljarden kosten', dan komt er geen Betuwelijn”, aldus de premier. Hij voegde eraan toe dat het kabinet niet met volledig gesloten beurs de beslissing over de aanleg zal nemen, maar dat het bij de extra kosten niet om meer dan honderden miljoenen guldens mag gaan.

Tweede-Kamerlid J.D. Blaauw (VVD) noemt de uitspraken van Lubbers “een botte manier om het parlement dood te slaan”. Volgens Blaauw heeft de Kamer nu de keuze gekregen: slikken of stikken. De VVD wil de beslissing over de aanleg van de Betuwelijn uitstellen. Volgens de partij biedt de huidige infrastuctuur voorlopig ruimte genoeg om alle goederen te vervoeren.

De coalitiepartners CDA en PvdA houden zich meer op de vlakte. Kamerlid G. Leers (CDA) vindt de uitspraken van Lubbers interessant. “Het verrast me niet. Wij hebben ook altijd gezegd de Betuwelijn niet tegen elke prijs te willen aanleggen.”

Het Kamerlid J.J. Feenstra (PvdA) trekt twee conclusies uit de woorden van Lubbers. Volgens hem betekent het dat er geld bij mag, maar dat er voor het kabinet een bovengrens is. De Kamerfracties hebben volgens Feenstra hun eigen verantwoordelijkheid en hij acht zich dan ook niet gebonden aan de bedragen die de premier heeft genoemd.

Hoeveel geld de PvdA overheeft voor extra voorzieningen, wil hij nog niet zeggen. “We hebben in de fractie besloten hoeveel de Betuwelijn maximaal mag gaan kosten. Dat bedrag ligt tussen de begrote 6,4 miljard en 8 miljard gulden.”

In het verkiezingsprogramma van de PvdA staat dat wanneer de spoorverbinding in tunnels kan worden aangelegd de extra kosten 25 procent van de geraamde kosten - ruim 1,5 miljard - mogen bedragen. Volgens Feenstra bestaat er echter geen enkel plan waar voor acht miljard gulden de spoorlijn in tunnels kan worden aangelegd. Maar dat betekent niet dat de 1,5 miljard nu automatisch gereserveerd wordt voor de aanpassingen bij de knelpunten, aldus het Kamerlid.

GroenLinks zal tijdens het debat over de Betuwelijn pleiten voor een geheel ondergrondse aanleg. Ook wil de partij dat de concurrentiepositie van spoor en water wordt verbeterd, zodat straks daadwerkelijk meer goederen die nu nog over de weg worden vervoerd, via de Betuwelijn gaan.