Kosto wil asielzoekers terugsturen naar regio

ATHENE, 18 NOV. Alle asielzoekers moeten worden teruggezonden naar kampen in de buurt van hun land van herkomst. Hun asielaanvragen kunnen dan ter plekke worden afgehandeld.

Dit voorstel deed staatssecretaris Kosto (justitie) vanochtend op een conferentie van Europese ministers van migratie van de Raad van Europa in Athene. De ministers spreken vandaag en morgen over de beheersing van de mondiale migratiestromen en over het tegengaan van rassenhaat.

Kosto meent dat zijn voorstel een oplossing kan zijn voor het probleem van de niet-uitzetbare vreemdelingen. Volgens Justitie werken veel asielzoekers terugzending tegen door hun land van herkomst te verzwijgen en hun identiteitspapieren zoek te maken. Kosto wil deze vreemdelingen terugsturen naar de opvangcentra in hun regio van herkomst. “Als we werkelijk iets willen doen om de intercontinentale migratiestroom te temperen, moeten we bereid zijn te overwegen mensen terug te zenden naar een ontvangstland waar zij wellicht nog niet eerder zijn geweest maar dat in ieder geval in de buurt van hun land van herkomst ligt”, aldus Kosto.

De opvangcentra in de regio van het land van herkomst zouden moeten vallen onder verantwoordelijkheid van de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR), die nu opvangkampen voor vluchtelingen beheert. Eventueel zou de Europese Unie het beheer van de opvangcentra kunnen overnemen.

Pag.3: 'Extra steun voor landen die burgers terugnemen'

Om landen ertoe te bewegen dergelijke kampen in te richten moeten de West-Europese staten voldoende geld ter beschikking stellen, zodat het opvangland en de beherende instanties hun taken adequaat kunnen uitvoeren, aldus Kosto.

Kosto's initiatief wijkt af van het voorstel dat het RPF-afgevaardigde Leerling onlangs deed in de Tweede Kamer. Ook Leerling stelde voor dat asielzoekers hun aanvrage zouden indienen bij lokale UNHCR-kantoren. Maar hij koppelde hieraan een systeem van “vluchtelingenquota” voor de Europese landen.

Kosto stelde verder voor de terugname van eigen onderdanen door de landen van herkomst te stimuleren door middel van het verlenen van extra financiële steun. Landen die weigeren afspraken te maken over de terugname van hun onderdanen, krijgen de steun niet.

Overigens maakte de staatssecretaris desgevraagd een kanttekening bij zijn voorstel: “Opvanglanden herbergen vaak al grote groepen ontheemden uit omliggende gebieden. Er zijn signalen dat deze staten alleen bereid zullen zijn mee te werken als het Westen ook meebetaalt aan de opvang van de reeds in die landen verblijvende vluchtelingen”, aldus Kosto.

Als remedie tegen de komst van vreemdelingen zonder documenten wees Kosto ook op de mogelijkheid reisdocumenten te controleren voordat de vliegreis uit het land van herkomst begint.

Deze 'pre-boarding checks' worden uitgevoerd door functionarissen van de Westerse staten in nauw overleg met de autoriteiten in de landen van herkomst.

Nederland voerde onlangs een dergelijk experiment uit in Kenia om te verhinderen dat asielzoekers zonder documenten vanuit Somalië via Kenia naar Nederland reizen. De Somaliërs werden verwezen naar de opvangkampen van de VN in Kenia, of naar de Nederlandse ambassade in Nairobi om daar hun asielaanvraag in te dienen.