Kamer wil actie inzake Rushdie

DEN HAAG, 18 NOV. De Tweede Kamer wil dat de regering nieuwe initiatieven ontwikkelt om een eind te maken aan het nog steeds van kracht zijnde doodvonnis voor de schrijver Salman Rushdie. Dat blijkt uit een brief die de voorzitters van de vaste Kamercommissies van buitenlandse zaken en van welzijn en cultuur aan de betrokken bewindslieden hebben gestuurd.

De Kamercommissies hadden vorige week een gesprek met de schrijver, die als gevolg van de Iraanse banvloek al jarenlang een min of meer ondergronds bestaan leidt. De commisie-voorzitters Van Houwelingen (CDA) en Nuis (D66) suggereren nieuwe stappen in het kader van de Europese Gemeenschap en de Raad van Europa. Ook achten zij het mogelijk de kwestie voor te leggen aan het Internationale Hof van Justitie in Den Haag. Zolang het doodvonnis tegen Rushdie niet is opgeheven, moeten de diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Iran op een laag pitje blijven, zo vindt de Kamer.